1. Home Brother
  2. Informacje o firmie Brother
  3. Ochrona środowiska i zwiększenie bioróżnorodności
  4. Filozofia i wartości grupy Brother
Ichiro Sasaki - dyrektor i prezes Brother Industries Ltd Japan - jest w garniturze i krawacie, na zielonym tle, portretowe zdjęcie korporacyjne

Wiadomość od Prezesa Brother o filozofii i wartościach firmy.

Osiągnięcie zrównoważonego społeczeństwa  


Grupa Brother, w trakcie swojej ponad 100-letniej działalności, oferuje różnorodne produkty będące odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów i społeczeństwa. Naszą misją jest ciągłe dostarczanie najwyższej wartości, aby sprostać wymaganiom naszych odbiorców.

Ludzkość powoli zmierza w kierunku społeczeństwa wolnego od emisji dwutlenku węgla poprzez wdrażanie różnych działań mających na celu zmianę klimatu. Podejmowane są wysiłki, których intencją jest osiągnięcie zrównoważonego społeczeństwa poprzez minimalizację wpływu na środowisko przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu gospodarczego. Ustanowiono ogólnoświatowe ramy takie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDG czyli Sustainable Development Goals), Porozumienie Paryskie (międzynarodowe porozumienie w sprawie łagodzenia zmian klimatu), a także Osaka Blue Ocean Vision *.

Grupa Brother uznaje za istotne wydane dyrektywy w sprawie międzynarodowych problemów środowiskowych, a także rozumie znaczenie zajęcia się ESG (E - Środowisko, S - Społeczna odpowiedzialność oraz G - Ład korporacyjny) dla zrównoważonego wzrostu firmy.

 

Wzmocnienie działań w oparciu o „Brother Group Environmental Vision 2050”

Systemy środowiskowe, społeczne i gospodarcze ewoluują. Transformację przechodzi też społeczeństwo. W związku z tym w marcu 2018 r. sformułowano wizję Brother Group Environmental Vision 2050, która ma się przyczynić do rozwiązywania problemów społecznych takich jak zmiany klimatu. Jej celem jest również stworzenie zrównoważonego społeczeństwa, zgodnie z polityką grupy Brother.  

Na podstawie wspomnianej wcześniej wizji, firma wzmocni swoje działania związane z redukcją emisji CO2, obiegiem posiadanych zasobów i ochroną różnorodności biologicznej. Jeśli chodzi o obniżenie emisji CO2, to w całej grupie Brother uzyskano wymierne rezultaty dzięki wdrożeniu i kontynuowaniu działań oszczędzających energię oraz zmianie materiałów używanych w zakładach produkcyjnych poza Japonią. Osiągnięto redukcję na poziomie 28%, przy czym celem nadchodzącego FY2050 było obniżenie zużycia o 30% w stosunku do roku budżetowego 2015. Grupa Brother podejmuje również nowe inicjatywy, takie jak recykling zasobów w łańcuchu dostaw czy ulepszanie procesów.


Aktywne i nieustające działania na rzecz ochrony środowiska

Brother Group Global Charter, która stanowi podstawę wszystkich działań firmy, grupa obiecuje pomóc społeczeństwu osiągnąć zrównoważony rozwój poprzez aktywne i ciągłe uwzględnianie wpływu swojej działalności na środowisko. W ramach inicjatywy „Brother Earth”, firma wraz z interesariuszami wdraża działania ekologiczne, a wszystko opiera na jednolitym przekazie „Razem na rzecz lepszego środowiska”.

 

Zdobywanie publicznego zaufania

Grupa Brother uważa, że problemy klientów można rozwiązać spełniając wymagania i standardy określone przez normy środowiskowe w poszczególnych krajach. Firma ciężko pracuje nad tworzeniem produktów przyjaznych środowisku, co pozwala jej rozwiązywać problemy społeczne, a także zdobywać zaufanie klientów. Wierzę, że każdy pracownik grupy Brother wie, że popyt czy żądania społeczeństwa odzwierciedlają potrzeby klientów, że należy tworzyć produkty i usługi za pośrednictwem firmy, która działa jak „wzmacniacz”. Ja, jako przedstawiciel kierownictwa, dołożę wszelkich starań, aby tak się stało i abyśmy zyskali długoterminowe zaufanie społeczeństwa.

 
Ichiro Sasaki
Representative Director & President
Brother Industries, Ltd.
Wrzesień 2019

 

* Ta światowa wizja została przedstawiona podczas szczytu G-20 w Osace. Tematem wiodącym spotkania była globalna stabilność gospodarcza i wzrost oraz ograniczenie zanieczyszczenia śmieciami morskimi z tworzyw sztucznych do zera do 2050 r.

 


 Polityka etyczna dla dzieci w szkole Gadaisu

Etyczna i społeczna polityka grupy Brother

Grupa Brother jest dumna ze swoich odpowiedzialnych metod pracy, zbudowanych na solidnych fundamentach zaufania i uczciwości. Posiadamy politykę etyki oraz Brother Group Global Charter, którymi kierujemy się w relacjach z interesariuszami. Mają one na celu zapewnienie globalnej spójności naszych decyzji, działań oraz zachowań, a także pomagają nam w osiągnięciu filozofii "At your side" („Po twojej stronie”) we wszystkim, co robimy.

 

Dowiedz się więcej na temat polityki społecznej i etycznej grupy

Polityka na rzecz środowiska 

Grupa Brother stara się pozytywnie i w sposób ciągły działać w celu zmniejszenia wpływu na środowisko oraz zwiększenia zrównoważonego rozwoju działalności biznesowej. Nasz wpływ na środowisko jest uwzględniany na każdym etapie cyklu życia produktu, od projektowania, rozwoju i produkcji po użytkowanie przez klienta, utylizację i recykling.

 

Dowiedz się więcej na temat polityki środowiskowej grupy