1. Home Brother
  2. Rozwiązania biznesowe
  3. Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
Nasza funkcja bezpiecznego druku Secure Print pozwala na wysyłanie poleceń druku do urządzenia, ale wstrzymuje  sam druk do czasu, aż zostanie wprowadzony kod PIN. Po prostu ustaw PIN w programie, zanim zaczniesz drukować. Gdy uznasz, że możesz drukować, przy pomocy panelu sterowania odblokuj swoje polecenie druku z kolejki dokumentów oczekujących.
Zazwyczaj, jeśli polecenie druku jest wysyłane do drukarki, może tam trwać do czasu wyłączenia urządzenia. To naraża Twoje dokumenty na dostanie się w ręce osób niepowołanych. Z funkcją Time Erasing możesz spowodować, aby drukarka usuwała Twoje wrażliwe dane po pewnym czasie - w zależności od Twoich preferencji, mogą być to godziny lub dni.
Tak, funkcja Secure Lock pozwala Ci kontrolować kto może drukować, faksować, skanować i kopiować, a kto nie, dzięki funkcji Secure Function Lock. Tylko użytkownicy z kodem PIN lub kartą dostępu NFC będą mieli dostęp do funkcji urządzenia. Na niektórych urządzeniach Brother można użyć funkcji Active Directory lub protokołu LDAP dla uwierzytelnienia użytkownika.
Nie. Zapisywanie dokumentów na serwerze FTP nie tylko naraża Cię na przechwycenie plików przez osoby trzecie, ale stanowi zagrożenie dla wewnętrznej sieci z której korzystasz. Jeśli Cię to niepokoi, możesz szyfrować pliki w momencie zapisywania, używając protokołu SFTP (Secure File Transfer Protocol).
solutions-by-business-size

Brother at your side

Wybierz spośród wielu rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, dostosowanych do potrzeb Twojej firmy. Brother oferuje:

  • Szeroką ofertę
  • Niezawodne technologie
  • Projekty na miarę Twojej firmy