1. Home
  2. Polityka prywatności i korzystania z plików cookies

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Traktujemy Waszą prywatność bardzo poważnie. Będziemy korzystać ze zbieranych o Was danych jedynie wtedy, gdy wyrazicie na to zgodę. Zapewnimy, że wszystkie te informacje są przetwarzane i zgodne z aktualnie obowiązującym prawem polskim, a naszym celem jest zapewnienie najlepszej praktyki dotyczącej Internetu, w tym m. in. spełnienie postanowień zawartych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych. Poniższe oświadczenie określa naszą politykę dotyczącą danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem brother.pl  ( "Strona internetowa").

 

1. Informacje, które gromadzimy
1.Gromadzimy informacje o Was, gdy rejestrujecie się przy pomocy Strony i/lub korzystacie ze Strony. Informacje te obejmują Wasze imiona i nazwiska, adresy, nr. telefonów, adresy  e-mail oraz produkty, które zakupiliście, a także inne informacje dotyczące Waszych zainteresowań lub stylu życia. 
2.Informacje te, są również gromadzone, gdy wypełniacie i dostarczacie formularz drogą elektroniczną (taki jak formularz rejestracyjny gwarancji produktu, oraz przegląd produktów) oraz zawsze, gdy przesyłacie do nas informacje pocztą elektroniczną.
3.Nie będziemy gromadzić wrażliwych danych osobowych bez Waszej wyraźnej zgody.
4.Korzystamy z “cookies”, aby gromadzić dodatkowe informacje o Waszych odwiedzinach na Stronie.

 

2. Korzystanie z cookies
1.Cookies jest plikiem tekstowym, który przenosi stronę internetową na twardy dysk Waszych komputerów, tak więc Strona może zapamiętać informacje na Wasz temat. Cookies rejestrują jedynie te obszary strony internetowej, które  odwiedziliście za pośrednictwem Waszego komputera oraz czas tych odwiedzin.
2.Niniejsza Strona wykorzystuje następujące dwa typy cookies:
3.Session Cookies - są to tymczasowe cookies, które pozostają w Waszym komputerze do momentu, gdy opuszczacie Stronę i pozwalają Wam przenosić informacje pomiędzy stronami Strony bez obowiązku ponownego wprowadzania informacji.
4.Persistent Cookies - te Cookies, które pozostają w Waszym komputerze nawet po opuszczeniu Stron.
5.Macie możliwość przyjęcia lub odrzucenia cookies poprzez zmianę ustawienia w Waszej przeglądarce.  Jeżeli chcecie to zrobić, proszę zapoznać się z pomocą znajdującą się w Waszej przeglądarce. Jednakże, wówczas, nie będziecie w stanie skorzystać ze wszystkich interaktywnych możliwości Strony, jeśli cookies zostaną ograniczone. 

 

3. Informacje, z których korzystamy
1.Korzystamy z zebranych informacji, aby dostarczyć i spersonifikować nasze usługi zarówno w formie on-line, jak i off-line. Wykorzystanie tych informacji może być związane z administrowaniem usług gwarancyjnych dotyczących produktu. Informacje te mogą być wykorzystywane w trakcie zajmowania się Waszymi pytaniami, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości  produktu i/lub dla celów związanych ze szkoleniem naszych pracowników.
2.W szczególności nasze Persistent Cookies pomagają nam rozpoznać, kiedy Wy powracacie na Stronę i pozwalają nam dopasować treść lub reklamy do Waszych zainteresowań, lub aby uniknąć pokazywania Wam ciągle tych samych reklam. W trakcie tego monitoringu i analizy możemy korzystać z pomocy stron trzecich.
3.Jeśli wyrazicie na to zgodę, możemy wykorzystać te informacje do celów marketingowych i promocyjnych. Na przykład możemy wykorzystać je, aby dostarczać Wam ofert promocyjnych i/lub informacji o produktach i  usługach. W momencie, w którym gromadzimy Wasze dane osobowe, dajemy Wam określoną możliwość wypowiedzenia się, czy chcecie otrzymywać oferty marketingowe/promocyjne. Jeśli chcielibyście zrezygnować z otrzymywania w przyszłości materiałów promocyjnych i marketingowych należy tylko wypełnić formularz i przesłać go do nas.
4.Dane osobowe wykorzystujemy również w naszych strategicznych analizach oraz przy ocenie trendów występujących na rynku oraz przy określaniu poziomu produkcji i zamówień. W szczególności korzystamy z Persistent Cookies, w celu opracowania anonimowych zbiorczych statystyk, które pomogą nam określić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z tej Strony i umożliwią nam udoskonalanie budowy tej Strony. W trakcie tworzenia tych statystyk nie możemy dokonywać Waszej identyfikacji.
5.Brother Group działa na całym świecie, i dlatego też może być niezbędne w związku z każdym celem przedstawionym powyżej, przekazanie Waszych danych osobowych innym członkom Brother Group lub innym stronom trzecim, które zapewniają nam pomoc w dostarczaniu Wam naszych usług. To przekazywanie może obejmować transmisję Waszych danych osobowych poza EEA (Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli będziemy to robić, to zagwarantujemy, ze te informacje będą przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Poprzez korzystanie ze Strony wyrażacie zgodę na wykorzystanie w ten sposób waszych danych osobowych.

 

4. Dbałość o Wasze dane osobowe
1.Podejmujemy odpowiednie czynności zabezpieczające w stosunku do wrażliwych informacji, które posiadamy na Wasz temat.
2.Nie będziemy nigdy przechowywać Waszych danych osobowych w naszych systemach dłużej niż jest to konieczne, aby zrealizować cel przechowywania tych informacji.
3.Jeżeli powiadomicie nas, że informacje, które przechowujemy na Wasz temat są niedokładne lub nieaktualne, to wówczas je uaktualnimy.
4.Macie prawo poprosić o kopię Waszych danych osobowych, które przechowujemy po przekazaniu odpowiedniej opłaty.