Dodane do koszyka
 1. Polityka prywatności i korzystania z plików cookies

Polityka prywatności Brother European Group

 

Brother zobowiązuje się szanować i chronić Państwa prywatność, gdy uzyskują Państwo dostęp do naszych usług i z nich korzystają. Niniejsza polityka określa sposób wykorzystywania, gromadzenia, przekazywania, przechowywania oraz ujawniania przez nas Państwa danych.

 

Niniejsza Polityka prywatności wraz ze wszelkimi obowiązującymi Warunkami korzystania ze strony internetowej oraz Informacją o plikach cookie określają sposób wykorzystywania przez Brother danych osobowych, przekazanych nam przez Państwa za pośrednictwem wymienionych poniżej usług online, niezależnie od tego, czy korzystają z nich Państwo jako gość czy zarejestrowany użytkownik:

 

 • wszystkie strony internetowe Brother odsyłające do niniejszej Polityki prywatności (dalej zwane „Stroną internetową”);
 • formularze internetowe Brother;
 • aplikacje na urządzenia mobilne;
 • usługa zarządzania drukiem.

 

Niniejsza Polityka prywatności określa również sposób, w jaki Brother wykorzystuje dane osobowe przekazane Brother za pośrednictwem alternatywnych środków, takich jak telefon, poczta elektroniczna czy inny rodzaj korespondencji.

 

Kiedy korzystają Państwo z konkretnej usługi dostępnej za pośrednictwem Strony internetowej, zastosowanie mogą mieć dodatkowe warunki, odnoszące się do przetwarzania Państwa danych osobowych, dlatego ważne jest, aby przeczytali Państwo odnośne warunki korzystania każdej usługi, z której Państwo korzystają. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu albo rozbieżności pomiędzy takimi dodatkowymi warunkami a niniejszą Polityką prywatności, w zakresie, w jakim one występują, charakter nadrzędny w stosunku do niniejszej Polityki prywatności będą mieć warunki konkretnej usługi.

 

Ponadto Strona internetowa może czasem zawierać odnośniki do stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców, jednostek stowarzyszonych albo innych podmiotów zewnętrznych i od nich. Korzystając z takiego łącza należy pamiętać, że na docelowych stronach internetowych obowiązują odrębne polityki ochrony prywatności i plików cookie, regulujące sposób wykorzystania Państwa danych osobowych, dlatego stanowczo zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi politykami przed przesłaniem jakichkolwiek danych. Brother nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te polityki i praktyki w zakresie prywatności stosowane przez tego rodzaju strony internetowe podmiotów zewnętrznych. 

 

Europejska część grupy Brother wskazała Biuro komisarza ds. danych osobowych w Wielkiej Brytanii jako swój główny organ ochrony danych osobowych na potrzeby Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej zwanego „Rozporządzeniem”).

 

Kto gromadzi dane?

Brother International Europe Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 664172, której siedziba, będąca europejską centralą grupy Brother, znajduje się pod adresem Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE (dalej zwana „Brother”).  Państwa miejscowe biuro sprzedaży to Brother Central and Eastern Europe GmbH, Pfarrgasse 58, 1230 Vienna, Austria, Oddział w Polsce zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0000610675 z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Obie te spółki kontrolują dane zgromadzone za pośrednictwem Strony internetowej albo w związku z nią albo jakimikolwiek wyżej wymienionymi usługami online.

Brother International Europe Limited jest europejską centralą Brother Industries Limited, której siedziba znajduje się w Nagoi, w Japonii. Brother jest światowym producentem i dystrybutorem maszyn drukarskich i maszyn do szycia oraz rozwiązań biznesowych, prowadzącym działalność w ponad 40 krajach na całym świecie. 

Dane, które gromadzimy

Brother może gromadzić i przetwarzać informacje na Państwa temat, takie jak:

 

 • informacje podawane przez Państwa podczas wypełniania formularzy na Stronie internetowej albo innych przypadków przesyłania do Strony internetowej albo udostępniania na niej. Obejmuje to m.in. wszelkie:

   

  1. informacje podawane podczas rejestracji użytkownika Strony internetowej albo w ramach jakichkolwiek usług udostępnionych przez Brother; oraz
  2. informacje podawane we wszelkich dokumentach, materiałach, komunikacji albo innych treściach zamieszczanych, przekazywanych, rozpowszechnianych albo udostępnianych przez Państwa w inny sposób w związku z Państwa użytkowaniem jakichkolwiek Stron internetowych albo usług świadczonych przez Brother (w tym w szczególności wszelkie nagrania wideo albo dźwiękowe wszelkich konferencji internetowych, które Państwo organizowali albo w których Państwo uczestniczyli za pośrednictwem Omnijoin);
 • jeśli skontaktują się Państwo z nami z jakiejkolwiek przyczyny, Brother może prowadzić rejestr tej korespondencji;
 • informacje, które mogą być rejestrowane przez narzędzie służące rejestrowaniu i zgłaszaniu błędów, które rejestruje dane raportu o błędzie oraz, według Państwa uznania, wysyła te dane do Brother, aby spółka wiedziała o wszelkich błędach oprogramowania albo problemach, które mogą pojawić się podczas korzystania przez Państwa ze Strony internetowej albo jakichkolwiek innych usług Brother;
 • szczegóły na temat Państwa odwiedzin Stron internetowych, czynności podejmowanych przez Państwa podczas korzystania z usług udostępnionych przez Brother, niezależnie od tego, czy za pośrednictwem Stron internetowych czy nie, oraz zasobów, do których dostęp uzyskują Państwo na Stronach internetowych albo za ich pośrednictwem.

   

  W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane

  Brother wykorzystuje posiadane przez nas informacje na Państwa temat w następujący sposób:

   

 • aby przedstawiać treści i dane na stronach internetowych Brother w sposób najlepiej dobrany pod kątem Państwa potrzeb oraz sprzętu i urządzeń, za pośrednictwem których przeglądają Państwo strony internetowe;

   

 • aby udostępniać Państwu informacje, produkty lub usługi, których żądają Państwo od Brother albo którymi według Brother mogą Państwo być zainteresowani, w sytuacji, w której wyrazili Państwo zgodę na kontakt w takich celach;

 

 • aby prowadzić badania zadowolenia klientów oraz rynku w celu polepszania jakości naszych produktów i usług, lub

 

 • aby udostępniać Państwu usługi, których mogą Państwo od czasu do czasu żądać od Brother (odpłatne i nieodpłatne), komunikować się z Państwem w związku z tymi usługami oraz aby stosownie do sytuacji przetwarzać wszelkie zamówienia na produkty albo usługi; lub

   

 • aby zarządzać Państwa kontami i kontaktować się z Państwem w razie potrzeby w związku z korzystaniem przez Państwa ze Stron internetowych lub usług Brother, w tym m.in. informowanie Państwa o zmianach w usługach dostępnych na stronach internetowych i podstawie ich świadczenia.

   

  W pewnych okolicznościach Brother może przekazywać podmiotom zewnętrznym informacje zbiorcze na temat użytkowników swoich Stron internetowych. Może to obejmować informacje na temat Państwa komputera, w tym, o ile to możliwe, Państwa adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki, dla celów administracji systemu i przekazywania informacji zbiorczych naszym reklamodawcom. Są to dane statystyczne na temat czynności i schematów przeglądania naszych użytkowników i nie umożliwiają identyfikacji tożsamości żadnego użytkownika.

  Gdzie przechowujemy Państwa dane

  Brother będzie na ogół przechowywał i przetwarzał Państwa dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane, które Brother gromadzi od Państwa, mogą być jednak przekazywane do krajów poza EOG i w nim przechowywane, a przepisy prawa tego kraju mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony Państwa danych, chociaż zawsze upewniamy się, że otrzymują równoważny stopień ochrony oraz że wszelkie organizacje przetwarzające Państwa dane osobowe znajdujące się poza Unią Europejską albo grupą Brother przestrzegają naszych wyraźnych instrukcji w zakresie Państwa danych osobowych.

   

  Choć Brother podejmie starania, aby chronić Państwa dane osobowe od momentu ich otrzymania, przekazanie nam tych informacji albo przekazanie ich przez nas za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne i wysyłanie nam przez Państwa informacji online odbywa się na Państwa ryzyko. W celu uniknięcia nieporozumień precyzujemy, że Brother nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani straty, które mogą Państwo ponieść w wyniku takiego przekazania.

   

  Jeśli otrzymali Państwo od Brother albo sami ustanowili hasło umożliwiające dostęp do określonych części Strony internetowej albo Państwa konta zarejestrowanego użytkownika, nie powinni Państwo go nikomu udostępniać.

   

  Aktualizowanie Państwa danych

  Kiedy wysyłają Państwo Brother informacje, proszę upewnić się, że informacje te są poprawne oraz powiadomić nas, jeśli informacje te ulegną zmianie, abyśmy nie przechowywali niepoprawnych danych na Państwa temat. Jeśli zarejestrowali Państwo konto na Stronie internetowej, mogą Państwo w dowolnym momencie przeglądać i sami aktualizować swoje dane osobowe logując się do swojego konta.

   

Ujawnianie państwa danych

Brother nie będzie przekazywać Państwa danych osobowe poza grupę Brother oprócz sytuacji, w których ujawnienie jest wymagane albo dozwolone na mocy przepisów obowiązującego prawa. Proszę zauważyć, że niektóre spółki grupy Brother znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dodatkowe informacje zamieszczono w części „Gdzie przechowujemy Państwa dane”.

 

Na ogół nie ujawniamy Państwa danych osobowych poza grupą Brother, ale czasami Brother może, stosując odpowiednie zabezpieczenia, ujawnić dane osobowe w następujących okolicznościach:

 

 • jeśli Brother sprzedaje jakąkolwiek jednostkę biznesową albo aktywa, może ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu nabywcy takiej jednostki biznesowej albo aktywów;
 • jeśli Brother albo zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną nabyte przez podmiot zewnętrzny, dane osobowe przechowywane przez Brother na temat Państwa i innych klientów będą jednym z przekazywanych aktywów;
 • jeśli Brother zleca podwykonawstwo jakichkolwiek usług, wymagających przetworzenia Państwa danych, np. angażują podmiot zewnętrzny do świadczenia usług, w tym: (i) dostarczania i konserwacji wszelkiego sprzętu IT wykorzystywanego do przechowywania Państwa danych osobowych i uzyskiwania do nich dostępu; (ii) hostingu i konserwacji tej strony internetowej albo (iii) w innych celach związanych ze świadczeniem na Państwa rzecz pewnych usług na tej stronie internetowej albo za jej pośrednictwem oraz
 • jeśli na Brother spoczywa obowiązek ujawnienia albo udostępnienia Państwa danych osobowych w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi albo egzekwowania albo stosowania jakichkolwiek Warunków korzystania dotyczących Strony internetowej albo w celu ochrony praw, własności albo bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby (w tym m.in. w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im).

  Kiedy Brother będzie kontaktował się ze mną w celach marketingowych?

  Brother poinformuje Państwa (podczas gromadzenia Państwa danych), jeśli spółka chciałaby wykorzystać Państwa dane w celach marketingowych, ale zrobi to tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na takie wykorzystanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do niewyrażenia zgody na takie wykorzystywanie kiedy Brother gromadzi Państwa dane wskazując, że nie życzą sobie Państwo kontaktu w celach marketingowych. Mogą Państwo również poinformować Brother o zmianie zdania w tej kwestii w późniejszym terminie, kontaktując się z Brother pod adresem privacy@brother-cee.com albo za pośrednictwem swojego konta na Stronie internetowej.

  Jak długo Brother będzie przechowywać moje dane?

  Brother będzie przechowywać Państwa dane tak długo, jak będzie to niezbędne, aby realizować cele, w związku z którymi dane te zostały przekazane. Po usunięciu przez nas konta na Stronie internetowej Państwa dane osobowe są albo usuwane, albo anonimizowane i wykorzystywane wyłącznie w celach analitycznych.

  Dane podane w formularzach internetowych są zachowywane i wykorzystywane przez okres sześciu miesięcy, a następnie anonimizowane i wykorzystywane wyłącznie w celach analitycznych.

  Przysługujące Państwu prawa

  Zgodnie z Rozporządzeniem, mają Państwo prawo zażądać szczegółowych informacji dotyczących wszelkich przechowywanych przez nas danych na Państwa temat i w pewnych okolicznościach mogą również Państwo zażądać usunięcia albo zaprzestania przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Jeśli zażądają Państwo uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas danych na Państwa temat, Brother przetworzy takie żądanie zgodnie z Rozporządzeniem, które może być okresowo poprawiane, zmieniane albo uzupełniane. Aby upewnić się, że wszelkie takie żądania są autentyczne i że ujawniamy dane osobowe wyłącznie osobom, których te dane dotyczą, podczas składania żądania prosimy o użycie dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość (np. paszportu, prawa jazdy, świadectwa urodzenia, wyciągu bankowego albo rachunku za media).

  Konto na Stronie internetowej Brother można usunąć postępując zgodnie z procedurą opisaną na Państwa internetowym koncie Brother.

Pliki cookie

Na swoich Stronach internetowych Brother wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywanych przez Brother plików cookie oraz celów, w jakich są wykorzystywane, proszę zapoznać się z Informacją dotyczącą plików cookie.

Pliki cookie to małe zlepki danych, w tym unikalnych danych identyfikacyjnych, wysyłane do Państwa komputera, telefonu komórkowego albo tabletu. Są wykorzystywane do przechowywania albo pobierania informacji na temat Państwa i Państwa urządzenia, zwykle po to, aby zapewnić Państwu bardziej spersonalizowane doświadczenie w sieci. 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Brother może okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej polityce prywatności i powiadomi o tym na tej stronie albo w innej części Strony internetowej. Należy sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby być świadomym wszelkich dokonywanych przez nas zmian, ponieważ są one dla Państwa wiążące.

 

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony swoich danych osobowych, proszę odwiedzić stronę internetową Biura komisarza ds. danych osobowych.

Jeśli mają Państwo konkretne zapytania albo obawy w związku z niniejszą Polityką prywatności, proszę skontaktować się z nami pod adresem privacy@brother-cee.com.