1. Home Brother
  2. Informacje o firmie Brother
  3. Ochrona środowiska i zwiększenie bioróżnorodności

Zmniejszenie o 65% emisji bezpośrednich i pośrednich związanych z energią do 2030 r.

Nasze cele nieustannie koncentrują się na produkcji najbardziej zrównoważonych produktów, przy jednoczesnej ochronie planety i wspieraniu pracowników Brother. Chcemy pozostawić pozytywne dziedzictwo środowiskowe, dlatego robimy wszystko co się do tego przyczyni.

Open green forest landscape with trees

27 milionów uratowanych drzew

Razem pomogliśmy uratować 27 milionów zagrożonych drzew lasów deszczowych i wspieraliśmy lokalne społeczności.

Recykling z firmą Brother to nie tylko ograniczanie ilości odpadów, ale także ochrona dziewiczych terenów zielonych z naszym partnerem charytatywnym Cool Earth.

Odkryj Cool Earth

Wizja 2050

Firma Brother poważnie traktuje swoje obowiązki na rzecz ochrony środowiska, dlatego opracowaliśmy dokument zawierający działania mające na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko.

Green industrial factory icon

Bez węgla

Aktywne ograniczanie emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw i we wszystkich operacjach biznesowych, co przyczynia się do tworzenia społeczeństwa wolnego od węgla.

Green globe icon

Zwiększenie bioróżnorodności

Minimalizowanie wpływu operacji biznesowych na otaczający nas świat i jednoczesne działanie w celu przywrócenia i zachowania ekosystemu.

A globe with a recycling icon in the middle and a city landscape round it on a green background

Brother i gospodarka o obiegu zamkniętym

Zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, firma Brother chce tworzyć trwałe produkty, które będą wspierać Twoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju.


Brother i Gospodarka Cyrkularna
Woman sat at desk on a laptop sliming with a shelf in the background and green plants

CSR w Brother

W firmie Brother nieustannie staramy się budować lepszy świat, dlatego działamy wielotorowo - od wspierania celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych po lokalne inicjatywy. 

Dowiedz się więcej
A woman looking and drawing on a map with others in the background
Dla dobra wszystkich

Jesteśmy zaangażowani w prowadzenie odpowiedzialnego, etycznego i zrównoważonego biznesu realizowanego poprzez nasze zasady, kodeksy postępowania i Globalną Kartę Grupy Brother.

Wartości i filozofia

Three Brother technicians in a factory looking at a Brother toner

Produkt i zgodność 

Firma Brother spełnia wszelkie wymogi prawne, a produkty znajdujące się w jej portfolio są trwałe i oferują wysoką jakość druku.

Dowiedz się więcej
Close up of hands holding coffee beans

Kliknij dla ziemi

Dowiedz się, w jaki sposób możesz przyczynić się do ochrony środowiska na całym świecie za pomocą jednego kliknięcia.

 

Kliknij i wesprzyj
A beach with a green forest in the distance with clouds above

Blog

Odwiedź naszą stronę z artykułami dotyczącymi ochrony środowiska - dowiedz się co możesz zrobić, aby pomóc uratować naszą planetę. 

Blog