1. Home Brother
  2. Informacje o firmie Brother
  3. Ochrona środowiska i zwiększenie bioróżnorodności
  4. Zrównoważony rozwój i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Nasze zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. 

 

Czym są cele zrównoważonego rozwoju (SDG)?

W 2015 r. wszystkie 193 państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły 17 celów zrównoważonego rozwoju, których zamiarem było uczynienie świata „bardziej zamożnym, zrównoważonym i odpornym”. Ten projekt obejmuje wiele różnych obszarów życia - od ubóstwa do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Brother koncentruje się na 9 wybranych celach, które są najbardziej istotne dla działalności przedsiębiorstwa, upewniając się, że podjęte przez nas aktywności przyczynią się do budowania bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Brother osiągnie założone cele zrównoważonego rozwoju.

Chcesz poddać utylizacji produkt Brother?

A globe with a recycling icon in the middle and a city landscape round it on a green background

Brother i gospodarka o obiegu zamkniętym

Korzystając z naszych produktów pomagasz chronić Ziemię. Dzieje się tak, ponieważ w firmie Brother aktywnie wdrażamy gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której oferujemy usługi konserwacyjne, naprawiamy i w końcu poddajemy nasze produkty recyklingowi, a nie je tylko wymieniamy. Chcemy tworzyć trwałe produkty, które pomogą Ci w podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju. Od recyklingu tonera po naprawianie maszyn - nieustannie pracujemy nad zmniejszeniem wpływu na środowisko. 

 

Dowiedz się więcej o gospodarce o obiegu zamkniętym

A beach with a green forest in the distance with clouds above

Blog

Jeśli szukasz porady, w jaki sposób możesz działać w sposób zrównoważony lub chcesz być na bieżąco z tym, co robimy w Brother, odwiedź naszą stronę z artykułami dotyczącymi ochrony środowiska.

Blog
Green transparent globe on green grass

CSR

Jako firma staramy się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju na całym świecie, uwzględniając w tym łańcuch dostaw. Nasz zobowiązanie przedstawiliśmy United Nations Global Compact i zostaliśmy poddani niezależnej ocenie EcoVadis.

Dowiedz się więcej