Strategia środowiskowa grupy Brother

Prowadzimy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa pod hasłem "Brother Earth"

W związku z Brother Group Global Charter, która powstała w 1999 roku, grupa Brother zobligowała się do podtrzymywania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, poprzez aktywne i ciągłe działania środowiskowe. Grupa Brother wprowadziła także politykę środowiskową, aby być przedsiębiorstwem, które dostarcza przemyślanych ekologicznie produktów, a także zachęcić pracowników na całym świecie do angażowania się w dbanie o środowisko na świecie.

Aby zwiększyć wysiłki w ramach Global Charter i polityki na rzecz środowiska, grupa Brother stworzyła logo "Brother Earth" wraz z hasłem symbolizującym działania na rzecz środowiska "Działamy na rzecz lepszego środowiska". Dodatkowo grupa Brother stworzyła plan działania na rzecz środowiska (2016-218). Jest on ósmym dobrowolnym planem działania, pierwszy powstał w 1993 roku. Skupia się on na budowaniu na fundamentach wcześniejszych działań oraz ambitnych celach.

Dzięki wprowadzonemu hasłu, ekologiczna świadomość pracowników grupy wzrasta, co pomaga w budowie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Polityka środowiskowa CEE (En)

Polityka środowiskowa CEE (PL)

Polityka środowiskowa grupy Brother i jej zastosowanie

Polityka środowiskowa grupy Brother opiera się o Brother Group Global Charter, która podsumowuje koncepcję działań na rzecz środowiska. Polityka środowiskowa jest jednolita dla całej grupy.  Firma nieustannie rozwija działania na rzecz ochrony środowiska oraz dostarczenia nowych wartości poprzez starania w kierunku zwiększenia wydajności i jakości produktów. Głównym założeniem filozofii grupy Brother jest pozytywne i ciągłe działanie w celu zmniejszenia wpływu na środowisko poprzez wszystkie możliwie działania operacyjne. Celem ma być osiągnięcie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Podstawy polityki środowiskowej

Troska o środowisko jest podstawą wszystkich działań operacyjnych grupy. Bezpieczeństwo i wpływ na środowisko są rozpatrywane przez firmę na każdym etapie cyklu życia produktu, począwszy od projektowania, rozwoju projektu, produkcji, użytkowania przez klienta, ponownego wykorzystania i recyklingu.