1. Home
  2. Warunki użytkowania

Warunki korzystania ze strony internetowej

Niniejsze warunki („Warunki") razem z zasadami polityki, dotyczącymi zachowania prywatności [poufności], stanowią zasady właściwe dla korzystania przez Państwa ze strony internetowej, którą my, Brother Polska Sp. z o.o. („Brother") obsługujemy z URL http://www.brother.pl („Strona internetowa").
 Brother jest spółką zarejestrowaną w Polsce pod numerem 0000311167, której siedziba znajduje się pod adresem: Brother, ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa. Nasz numer VAT [NIP] to: PL5213494106.
 Niniejsza Strona internetowa może być wykorzystywana jedynie do celów informacyjnych. Poprzez korzystanie ze Strony internetowej lub poprzez pobieranie materiałów ze Strony internetowej wyrażają Państwo zgodę aby niniejsze Warunki były dla Państwa wiążące. Jeżeli nie wyrażacie Państwo swojej zgody na to, aby niniejsze Warunki były dla Państwa wiążące, proszę o niekorzystanie ze Strony internetowej ani o niepobieranie materiałów z niniejszej Strony.
 Pojęcie Strony internetowej obejmuje odnośniki do innych stron internetowych obsługiwanych przez firmy stowarzyszone Brothera. Korzystanie z tego rodzaju innych stron internetowych będzie podlegało warunkom przypisanym do tego rodzaju innych stron internetowych (w tym miedzy innymi takim jak umowa licencyjna dla użytkownika końcowego podczas pobierania określonych treści). W celu uniknięcia wątpliwości tego rodzaju inne warunki będą nadrzędne w stosunku do niniejszych Warunków podczas korzystania z tego rodzaju innych stron internetowych.

 

Korzystanie z materiałów

 

Brother bądź też strony trzecie, które udzieliły licencji Brotherowi, zastrzegają sobie wszelkie prawa własności intelektualnej (prawa, które mogłyby być chronione na podstawie prawa autorskiego, prawa projektowego oraz prawa związanego ze znakami handlowymi oraz na podstawie innych przepisów prawa własności intelektualnej), dotyczące wszelkich dokumentów, programów, filmów, animacji, artykułów, szkiców, rysunków, oprogramowania, baz danych, znaków handlowych, logo oraz innych materiałów, udostępnianych na Stronie internetowej („Informacje"). Poza sytuacjami umożliwiającymi Państwu osobiste korzystanie z Informacji, jak również z praw przyznanych Państwu na podstawie stosownego obowiązującego prawa, zabrania się Państwu reprodukcji, rozpowszechniania, modyfikowania, prezentowania, przedstawiania, publicznej transmisji bądź też w inny sposób tworzenia produktów pochodnych na podstawie jakichkolwiek Informacji, całkowicie oraz częściowo niezależnie od nośnika, bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony właściciela(i) praw własności intelektualnej.

 

Zrzeczenie się [odpowiedzialności]

 

Podczas gdy Brother dołoży swoich wszelkich starań, aby na Stronie internetowej zamieszczać dokładne oraz aktualne treści to nie udziela on żadnego rodzaju gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń, ani wyraźnych, ani domniemanych, co do dokładności lub trafności (włączając w to gwarancję lub oświadczenia, co do tego, że poszczególne treści odpowiadają Państwa celom lub że treść jest pozbawiona jakichkolwiek „robaków" bądź też wirusów komputerowych). Brother nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek błędów lub pominięć, co do treści niniejszej Strony internetowej. W żadnym przypadku Brother nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek naruszenie, stratę bądź też jakiegokolwiek rodzaju uszkodzenie, w tym między innymi za problemy z komputerem PC, utratę danych, utratę zysków, utratę możliwości biznesowych, przeszkody w prowadzeniu działalności bądź też za straty pośrednie, szczególne, nieprzewidziane bądź też wtórne, wszelkiego rodzaju odszkodowania za straty moralne, które będą wynikiem korzystania przez Państwa z niniejszej Strony internetowej, wykorzystania przez Państwa jakichkolwiek informacji uzyskanych na stronach internetowych połączonych odnośnikami z niniejszą Stroną internetową, bądź też z tytułu niemożności skorzystania ze Strony internetowej lub z innych stron internetowych powiązanych „odnośnikami" z niniejszą Stroną internetową. Proszę zauważyć, że treść Strony internetowej może być modyfikowana bądź też usuwana bez uprzedniego zawiadomienia. Niniejsze zrzeczenie się [odpowiedzialności] nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności Brothera z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących wymogów określonych stosownymi przepisami prawa.

 

Odnośniki do innych stron

 

Wszelkie strony internetowe obsługiwane przez strony trzecie, które są powiązane za pomocą „odnośników" z niniejszą Strona internetową nie podlegają kontroli Brothera. Brother natomiast nie ponosi odpowiedzialności za treść tego rodzaju powiązanych odnośnikami stron. Brother zamieszcza tego rodzaju odnośniki jedynie dla Państwa wygody, a zamieszczenie odnośnika do tego rodzaju strony nie oznacza aprobaty dla tego rodzaju strony przez Brothera.

 

Ochrona danych osobowych

 Brother szanuje Państwa prywatność. Możecie Państwo uzyskiwać dostęp oraz przeglądać większość informacji na niniejszej Stronie internetowej, bez ujawniania swoich danych osobowych bądź też zapisywania informacji gromadzonych przez „cookies" [tzw. „ciasteczka"], z których korzystamy. Kiedy gromadzimy lub wykorzystujemy Państwa dane osobowe, chronimy Państwa prywatność oraz stosujemy się do odpowiedniego ustawodawstwa. Ponieważ niniejsza Strona internetowa może zawierać odnośniki do stron obsługiwanych przez strony trzecie, Brother nie będzie ponosić odpowiedzialności za to w jaki sposób mogą być wykorzystywane Państwa informacje osobowe podczas uzyskiwania dostępu lub przeglądania tych powiązanych stron internetowych.

 

Korzystanie z „cookies" [tzw. „ciasteczek"]

 

„Cookie" [tzw. „ciasteczko"] stanowi plik tekstowy, który strona internetowa przekazuje na twardy dysk Państwa komputera w tym celu, aby działała w sposób bardziej skuteczny. Niniejsza Strona internetowa wykorzystuje dwa następujące rodzaje „cookies":
„Session Cookies"[tymczasowe]: są to „cookies" o charakterze tymczasowym, które pozostają na Państwa komputerze dopóki nie opuszczą Państwo ze Strony internetowej.
„Persistent Cookies" [stałe]: te które pozostają na Państwa komputerze po opuszczeniu przez Państwa Strony internetowej.
 Tego rodzaju „cookies" są wykorzystywane do:

•nagrywania ustawień/ zmian dokonywanych przez Państwa
•przechowywania informacji raczej miejscowo, niż na Stronie internetowej w celu szybszego dostępu
•przechowywania stałych informacji w celu ich przekazywania pomiędzy dwiema lub większą ilością stron
•nagrywania jaką sekcję/ wersję językową Strony internetowej Państwo odwiedzacie (aby skierować Państwa tam bezpośrednio)
•pomagania nam w rozpoznaniu Państwa kiedy po raz kolejny powrócicie do niniejszej Strony internetowej oraz umożliwienia nam dostosowanie treści lub treści reklamowych, które będą zgodne z Państwa zainteresowaniami bądź też uniknięcia ponownej prezentacji Państwu tych samych reklam
•Możemy wykorzystać strony trzecie do pomocy w niniejszym monitoringu oraz analizach. Macie Państwo możliwość zaakceptowania lub odrzucenia „cookies", modyfikując ustawienia w swojej przeglądarce. Jeżeli chcieliby Państwo to wykonać, w celu uzyskania pomocy z menu swojej przeglądarki. Jednak możecie Państwo nie być w stanie wykorzystać wszystkich interaktywnych właściwości Strony internetowej, jeżeli „cookies" nie będą działałać sprawnie.

 

Znaki handlowe

 

Nazwa Brother oraz logo brother stanowią znaki handlowe Brother Industries, Ltd., zarejestrowanej w Japonii oraz w pewnych, innych krajach. Wszelkie nazwy handlowe, logo oraz nazwy produktów innych firm, pojawiające się na niniejszej Stronie internetowej, stanowią nazwy handlowe lub znaki handlowe odpowiednio tych firm.

 

Wypowiadalność postanowień

 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się nielegalne, nieważne bądź też w inny sposób niewykonalne z powodu przepisów prawa jakiegokolwiek stanu lub kraju, w którym te Warunki mają być skuteczne, wówczas na terenie takiego stanu lub kraju w stopniu, w jakim tego rodzaju postanowienie będzie nielegalne, nieważne lub w inny sposób niewykonalne zostanie ono usunięte z Warunków. Tego rodzaju nielegalność, nieważność bądź też niewykonalność nie będzie miała wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków, które wciąż pozostaną w pełnej mocy oraz będą w pełni skuteczne.

 

Prawo właściwe

 

Prawem właściwym dla niniejszych warunków oraz wszelkich spraw wynikających z oraz w związku z niniejszymi Warunkami będzie prawo polskie, a sądy polskie będą miały wyłączną jurysdykcję w stosunku do wszelkich roszczeń lub spraw wynikających z bądź też powstałych w związku z niniejszymi Warunkami oraz/lub z korzystaniem z niniejszej Strony internetowej.

 

Kontakt:
Brother Polska Sp. z o.o.
 ul. Cybernetyki 7B
 02-677 Warszawa