1. Home Brother
  2. Informacje o firmie Brother
  3. Ochrona środowiska i zwiększenie bioróżnorodności
  4. Brother i gospodarka o obiegu zamkniętym

 

Co to jest gospodarka cyrkularna?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (zwana też gospodarką cyrkularną) to metoda produkcji i konsumpcji, której głównym celem jest zmniejszenie ilości odpadów poprzez ograniczanie zużycia zasobów, wydłużanie okresu eksploatacji, ponowne wykorzystywanie, przetwarzanie i recykling. Takie podejście kontrastuje z tradycyjnym modelem „Weź-Wyprodukuj-Wyrzuć”.  

Jako firma odpowiedzialna, chcemy ułatwić dokonywanie zrównoważonego wyboru naszym klientom, dlatego też misją Brother jest produkowanie trwałych produktów, zmniejszanie zużycia energii, ponownie wykorzystywanie, naprawianie oraz poddawanie recyklingowi wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Oto wybrane działania, które podejmujemy aby tworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

Brother colleagues in a factory with products

Recykling

Ty również możesz być częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. Po prostu zwróć do nas zużyte wkłady atramentowe i tonery, a my poddamy je recyklingowi bez żadnych opłat. Z Twoją pomocą możemy zminimalizować nasz wpływ na środowisko.

Bezpłatny recykling
Multiple colours of Brother LC3237 ink cartridges

 

Oryginalne materiały eksploatacyjne

Traktujemy poważnie działanie na rzecz ochrony środowiska, dlatego nasze urządzenia i materiały eksploatacyjne zostały zaprojektowane tak, aby nie generowały dodatkowych ilości odpadów, a ich wpływ na otaczający świat był jak najmniejszy. Używanie oryginalnych tuszy i tonerów zapewnia mniejsze zużycie energii i wysoką jakość druku.

 

Dowiedz się więcej
Woman sat at desk on a laptop sliming with a shelf in the background and green plants

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

Na poziomie globalnym, firma Brother zobowiązała się do osiągnięcia szeregu celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG). Uważamy, że naszym obowiązkiem jest przyczynianie się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej
Three Brother technicians in a factory looking at a Brother toner

Produkt i zgodność

Firma Brother spełnia wszelkie wymogi prawne, a produkty znajdujące się w jej portfolio są trwałe i oferują wysoką jakość druku.

 

Dowiedz się więcej
A woman looking and drawing on a map with others in the background

Wartości i filozofia

Jesteśmy zaangażowani w prowadzenie odpowiedzialnego, etycznego i zrównoważonego biznesu realizowanego poprzez nasze zasady, kodeksy postępowania i Globalną Kartę Grupy Brother.

Dowiedz się więcej