1. Home Brother
  2. Informacje o firmie Brother
  3. Ochrona środowiska i zwiększenie bioróżnorodności
  4. Certyfikaty, oświadczenia oraz dyrektywy

Cykl życia produktu

 

Urządzenia firmy Brother zostały zaprojektowane w Japonii przy zastosowaniu energooszczędnych technologii oraz zgodności z przepisami i normami prawa europejskiego.
Produkcja odbywa się w Azji, a szczególny nacisk kładziemy na zmniejszenie zużycia energii, emisji CO2 oraz ilości odpadów. 
Nasze produkty są pakowane optymalnie i bezpiecznie. Kluczem procesu jest redukcja odpadów oraz użycie materiałów recyklingowych.
Dystrybucja różnych kategorii produktów takich jak: drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery czy drukarki etykiet, odbywa się łącznie, w celu optymalizacji załadunku oraz redukcji emisji CO2.
Zużycie energii, papieru, tonera czy tuszu to cechy, które są dla nas priorytetowe przy konstrukcji urządzenia. Poczynając od automatycznego druku dwustronnego aż do trybu głębokiego uśpienia.
Urządzenia i materiały eksploatacyjne Brother są bezpłatnie zbierane i utylizowane. Wspieramy przy tym organizację Cool Earth, której celem jest zaprzestanie niszczenia lasów deszczowych.

Certyfikaty, oświadczenia oraz dyrektywy

ISO 14064

Centrala firmy Brother w Japonii posiada akredytację ISO 14064, która określa zasady i wymagania dotyczące ilościowego określania i raportowania emisji gazów cieplarnianych. Szczegóły dotyczące emisji można znaleźć na globalnej stronie internetowej Brother:

https://global.brother/en/eco/facility/co2

522/5000

ISO lub Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna jest największym na świecie producentem standardów, dzięki którym przemysł staje się bardziej wydajny i skuteczny.

W firmie Brother wierzymy, że posiadanie akredytacji ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskiem jest ważne, aby pokazać nasze zaangażowanie w zmniejszenie naszego wpływu na środowisko.

Standard został zaktualizowany w 2015 r., Aby zapewnić, że dobra praktyka środowiskowa jest w pełni objęta we wszystkich obszarach działalności. Wszystkie biura sprzedaży Brother od września 2018 r. Posiadają standard ISO 14001: 2015.

Certyfikat ISO 14001

REACH jest regulacją Unii Europejskiej dotyczącą Registration (rejestracji), Evaluation (oceny), Authorisation  (uwierzytelnienia) oraz Restriction of Chemicals (restrykcji chemicznych). Ma ona na celu ochronę zdrowia ludzi i środowiska poprzez wprowadzenie regulacji w firmach na terenie Europy.

Jako odpowiedzialna i świadoma - firma Brother, wypełnia regulacje REACH poprzez gromadzenie informacji na temat właściwości substancji chemicznych oraz rejestrację produktów chemicznych stosowanych w produktach naszej firmy zgodnie terminami REACH

Regulacje chemiczne REACH

Każdy produkt firmy Brother posiada Deklarację zgodności potwierdzającą spełnienie wszystkich obecnie wymaganych regulacji. Deklaracja musi być wystawiona przez producenta.

Prosimy zwrócić uwagę, że dyrektywa RoHS zawarta jest obecnie w Deklaracji zgodności.

Jako firma czująca się odpowiedzialna za środowisko, przestrzegamy europejskich przepisów związanych z odpadami: dyrektywy dotyczącej zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (WEEE), dyrektywy dotyczącej baterii, dyrektywy związanej z opakowaniami i odpadami od opakowań. 

Zgodnie z dyrektywą WEEE, urządzenia firmy Brother zostały zaprojektowane z myślą o recyklingu oraz odzyskiem materiałów. Opracowaliśmy systemy zbierania zużytego sprzętu pod koniec ich cyklu życia.

Dyrektywa dotycząca Baterii ma na celu zmniejszenie zagrożeń oraz wzrost wskaźnika recyklingu. Dlatego, wszystkie nasze biura w Europie są członkami organizacji odzysku i recyklingu baterii.

Dyrektywa dotycząca Opakowań oraz odpadów od opakowań koncentruje się na czterech obszarach zarządzania odpadami: zapobieganie, ponowne wykorzystanie, recykling i odzysk. Zgodnie z tą dyrektywą zapewniamy, że nasze opakowania są wydajne i przyjazne środowisku.

Prawodawstwo europejskie określa ekologiczne wymagania produktów związanych z energią. Jej celem jest poprawa efektywności europejskiej i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko w trakcie procesu projektowania i produkcji. Podobnie jak przy zgodności naszych produktów z przepisami, firma Brother jest członkiem EuroVAprint.  Jest to stowarzyszenie producentów urządzeń do przetwarzania obrazu, które podpisały dobrowolne porozumienie mające na celu ciągłą poprawę zużycia energii w przemyśle.
Liść z bliskiej odległości

Certyfikacja środowiskowa

Jesteśmy dumni z certyfikatów środowiskowych, które posiadamy. Dowiedz się więcej.

Karta bezpieczeństwa produktów

Zapytaj o kartę bezpieczeństwa produktów za pośrednictwem naszej strony.

Zobacz