Blue Angel

Certyfikat Blue Angel odnosi się do produktów, które oszczędzają zasoby i chronią klimat. Kryteria przyznawania tego certyfikatu są bardzo restrykcyjne i przyznawane przez niezależnych jurorów. Nasze produkty są cenione za wysoką jakość i długość życia, a także niskie zużycie energii i minimalny wpływ na jakość środowiska. Zastosowanie metod produkcyjnych jest zależne od wymagań recyklingowych. Firma Brother, jako pierwszy producent drukarek, otrzymała w 2008 roku certyfikat Blue Angel dla atramentowego urządzenia wielofunkcyjnego.

Nordic Swan Ecolabel

Nordic Swan jest oficjalnym certyfikatem przyznawanym krajom z regionu nordyckiego. Pierwszy certyfikat Nordic Swan został nam przyznany w 2009 roku i obecnie wiele z naszych produktów posiada tę certyfikację. Certyfikat odnosi się do cyklu życia produktów, począwszy od projektu aż do naprawy oraz utylizacji, przy uwzględnieniu jakości produktu. Głównymi wymaganiami, które muszą spełniać produkty są niskie zużycie energii w stanie uśpienia, dupleks, niska emisja oraz poziom hałasu.