1. Home Brother
  2. Blog
  3. Rozwiązania
  4. 2020
  5. Kultura korporacyjna w krajach Europy, czyli czego możemy nauczyć się od naszych sąsiadów?
A model globe with a map of the world in front of an orange background

Kultura korporacyjna w krajach Europy, czyli czego możemy nauczyć się od naszych sąsiadów?

Zależnie od kraju, w Europie kultywuje się różne podejścia do pracy: od czterodniowego tygodnia pracy po zakazy wysyłania i odbierania e-maili służbowych po określonej godzinie.

Czego możemy nauczyć się od innych, aby usprawnić funkcjonowanie naszego miejsca pracy i podnieść produktywność? Przyjrzyjmy się najkorzystniejszym praktykom stosowanym w miejscach pracy na całym kontynencie.

Francja – ograniczenie czasowe dot. e-maili służbowych

W 2017 roku wprowadzono we Francji nowe regulacje, zgodnie z którymi pracownicy uzyskali „prawo do odłączenia się”1. W spółkach liczących ponad 50 pracowników muszą zostać ustalone godziny, w których pracownicy nie powinni wysyłać ani odbierać e-maili. To rozwiązanie ma na celu doprowadzenie do lepszej równowagi między życiem prywatnym i zawodowym oraz zapobieganie zjawisku wypalenia wśród pracowników.

Finlandia – czas dla rodziny

W Finlandii dużo uwagi poświęca się kwestii równości płci. Przejawia się to w nacisku na wspieranie pracujących matek – niedawno tygodnik The Economist przyznał Finlandii trzecie miejsce w rankingu krajów najbardziej przydatnych takim kobietom.

Podejście realizowane w Finlandii uwzględnia nie tylko interesy dorosłych, ale również korzyści płynące z takiego rozwiązania dla dzieci. Wielką wagę przykłada się do ich prawa do spędzania czasu z obojgiem rodziców. W ramach wdrażania tych założeń, rząd przyznaje ojcom dziewięć tygodni urlopu ojcowskiego płatnego w wysokości 70% wynagrodzenia.

Holandia – najkrótszy tydzień pracy

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez OECD, pracownicy w Holandii mogą pochwalić się najkrótszym tygodniem pracy na świecie2, który liczy sobie średnio 29 godzin tygodniowo. Większość zatrudnionych pracuje cztery dni w tygodniu, do czego zachęcają holenderskie przepisy. Stanowią one, że pracownik może skrócić swoją liczbę godzin pracy tak, aby pracować w niepełnym wymiarze czasu przy jednoczesnym zachowaniu stanowiska, godzinowej stawki wynagrodzenia, opieki zdrowotnej i świadczeń proporcjonalnych.

Holendrzy bardzo cenią sobie równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, czego wyrazem jest poświęcanie przez nich jednego dnia w tygodniu rodzinie lub aktywnościom niezwiązanym z pracą. Za luksus w postaci skróconego tygodnia pracy trzeba jednak zapłacić wynikami: Holendrzy mają bardzo wysoki wskaźnik produktywności w pracy. 

Two plastic people sitting on a pencil shaped seesaw. The male plastic model appears to be lower and heavier than the female.

Norwegia – nacisk na konferencje

W Norwegii w pracy liczą się produktywność i sprawna komunikacja, w efekcie czego często prowadzi się konferencje zamiast spotkań na żywo. Ponadto Norwedzy szczycą się mianem najbardziej punktualnego narodu na świecie, lepiej więc nie spóźnić się na zaplanowaną z nimi konferencję.

Hiszpania – praca w zgodzie z klimatem

Kwestię elastycznego podejścia do pracy w Hiszpanii rozpatruje się nie w wymiarze codziennym, a w oparciu o strategię sezonową. W słonecznej Hiszpanii godziny pracy są krótsze w ciągu lata z uwagi na sezon niski (i wysokie temperatury). Równowaga zostaje jednak zachowana, dzięki nieznacznie dłuższemu wymiarowi czasu pracy w chłodniejszym okresie. W efekcie można maksymalnie wykorzystać możliwości biznesowe, jakie niesie ze sobą sezon wysoki.

Niemcy – ranne ptaszki

W Niemczech normą jest rozpoczynanie pracy wcześnie rano, nawet o godzinie 6.00. Taki porządek rzeczy wynika z faktu, że lekcje rozpoczynają się tam o godzinie 7.30, zatem Niemcom od dzieciństwa nieobce jest wczesne wstawanie. Z powyższym rozwiązaniem wiąże się wcześniejsze kończenie pracy, co szczególnie docenia się latem i dzięki czemu można nacieszyć się dniem, przebywając na świeżym powietrzu.

 

W Brother czerpiemy z dziedzictwa Japonii, a zatem moglibyśmy skorzystać z porad kolegów z naszej globalnej centrali.

Przed każdym ważnym spotkaniem w biurze w Japonii odbywa się spotkanie próbne, nazywane „Newmawashi”. Pomaga ono uzyskać akceptację od kierownictwa jeszcze przed rozpoczęciem właściwego spotkania z podmiotem faktycznie uprawnionym do dokonania akceptacji, a to w celu upewnienia się, że odpowiednie kwestie są przygotowane do pomyślnego ich zaakceptowania podczas docelowego spotkania.

W Japonii większość osób jest przyjmowana do Brother 1 kwietnia. Osoby, które dołączyły do zespołu w tym samym czasie nawiązują ze sobą silną więź. Nazywa się ją „Douki”, co w tłumaczeniu znaczy „dołączyli w tym samym roku”. Pary, które doświadczyły Douki, nierzadko zostają małżeństwem.

 

1 https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-38479439

2 https://www.techrepublic.com/article/infographic-this-country-has-the-worlds-shortest-work-week/

Więcej w Rozwiązania

Może zainteresuje cię również

do góry