1. Home Brother
  2. Blog
  3. Biznes
  4. 2021
  5. 7 kroków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa druku
Osoby w biurze przeglądają dokumenty.

7 kroków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa druku

Firma Quocirca w swoim raporcie Global Print Security Landscape (Globalny Obraz Bezpieczeństwa Druku) zwróciła uwagę na skalę problemu w zabezpieczeniach druku.

Jak wynika z raportu – aż 59% firm doświadczyło utraty danych w ciągu ostatniego roku, co kosztowało europejskie przedsiębiorstwa średnio 400 000 EUR rocznie*

Wyciek informacji może prowadzić do strat finansowych, prawnych lub też wizerunkowych. Biorąc pod uwagę złożony problem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa druku, Brother opracował 7 wskazówek, które pomogą firmom uchronić biznes przed utratą danych.

1. Poznaj zasady panujące na rynku


Skala dewastacji spowodowanych atakami cybernetycznymi i naruszeniami danych, w połączeniu z wymogami ustawy o RODO, oznacza, że bezpieczeństwo druku daleko wychodzi poza dział IT. Problem ten powinien być rozpatrywany strategicznie na poziomie zarządu z udziałem Dyrektora lub Szefa departamentu IT.

2. Przeprowadź dokładny audyt wewnętrzny


Z punktu widzenia biznesu kluczowe jest zweryfikowanie wszelkich potencjalnych luk w zabezpieczeniach poprzez objęcie środowiska druku regularnymi audytami bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne, gdy w firmie znajdują się zarówno nowe, jak i starsze urządzenia. Jeśli chodzi o usługę zarządzania drukiem (MPS), większość dostawców oferuje pełną ocenę i analizę procesów drukowania, w tym optymalizację, zabezpieczenie i bieżące monitorowanie urządzeń.

3. Zmiana haseł od administratora


Domyślne lub wstępnie ustawione hasła administratora są słabym punktem urządzeń drukujących – można to szybko i prosto naprawić. Po zainstalowaniu modelu wystarczy je zmienić, wybierając bezpieczne i silne hasła.

4. Zaktualizuj oprogramowanie


Potencjalne luki w zabezpieczeniach urządzeń drukujących można znacznie zminimalizować dzięki dbaniu o bieżącą aktualizację oprogramowania i konfigurację modelu. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących wgrania nowego oprogramowania urządzenia należy skontaktować się z producentem tego modelu.

5. Chroń dane


Nie tylko same urządzenia drukujące wymagają ochrony, ale także dokumenty, które wysyłasz do drukowania. Kompleksowe szyfrowanie ruchu sieciowego zapewnia bezpieczne przesyłanie plików do modeli drukujących, a ponieważ większość urządzeń tymczasowo przechowuje pliki do druku, należy zapewnić wielokierunkowe szyfrowanie danych.

6. Stały monitoring


Znajomość aktualnego stanu urządzeń drukujących gwarantuje wgląd w całe środowisko drukowania. Firmy powinny rozważyć wykorzystanie narzędzi programowych do monitorowania urządzeń i umożliwić rozwiązywanie problemów natychmiastowo. Tego typu rozwiązania generują dużą ilość danych, które często mogą być wykorzystywane do identyfikacji potencjalnych, niebezpiecznych zdarzeń i pozwalają na szybką reakcję na ataki. Użytkownicy Usługi Zarządzania Drukiem mogą również otrzymywać regularne raporty zgodności, w których powinno się znaleźć monitorowanie oraz raportowanie ewentualnych naruszeń danych.

7. Szkolenie pracowników


Wiele przypadków utraty danych zostało spowodowanych nieumyślnie – Quocirca stwierdziła, że aż 32% incydentów związanych z bezpieczeństwem druku wiązało się z przypadkowymi działaniami użytkowników. To ważne, aby firmy edukowały swoich pracowników na temat znaczenia ochrony poufnych informacji i podnoszenia świadomości na temat złośliwych ataków. Często dostawcy Usługi Zarządzania Drukiem oferują pomoc w zakresie potrzeb szkoleniowych.

Metodologia badania

*W grudniu 2018r. Quocirca przeprowadziła internetowe badanie ankietowe pośród 250 małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.Więcej w Biznes

Może zainteresuje cię również

do góry