1. Home Brother
  2. Blog
  3. Biznes
  4. 2020
  5. 5 czynników społecznych sprzyjających odnowie podejścia do pracy

5 czynników społecznych sprzyjających odnowie podejścia do pracy

W nadchodzących latach biura ulegną niemal całkowitej przemianie z jednego ważnego powodu – zmienią się ludzie, którzy w nich pracują.

Do tej pory schemat pracy był dyktowany przez wzorce przekazywane przez dawne pokolenia i utrwalony na przestrzeni dekad, ale zmiany w demografii oraz czynniki społeczne właśnie tworzą mozaikę nowych potrzeb.

Jakie siły przesądzają o zmianie?

Młodsze roczniki opanowują miejsca pracy

Pokolenie „milenialsów” (z lat 1980–2000), coraz silniej widoczne jest na rynku pracy i do roku 2025 będzie stanowić ponad 75 proc. obsady firm1. Milenialsi będą menedżerami i członkami zarządów, a młodsze pokolenie (Z), urodzone w latach 2000–2009, silniej zaznaczy swoją obecność.

Młodsi pracownicy, wychowani już ze stałym dostępem do Internetu, pracujący na tabletach i smartfonach, będą mieli większe oczekiwania od środowiska cyfrowego. Żyją oni bowiem w kulturze natychmiastowości i są spragnieni twórczych bodźców. W przeciwieństwie do poprzednich pokoleń, w ogromnej większości odrzucają hierarchiczność na rzecz bardziej nomadycznego stylu pracy.

Co najważniejsze, mają w sobie ducha przedsiębiorczości, chętnie ryzykują i podważają archaiczne procesy. Do swoich środowisk wnoszą radykalną mentalność start-upów, co może radykalnie wstrząsnąć różnymi branżami. Odegrają oni olbrzymią rolę w kształtowaniu przyszłych miejsc pracy.

Wyższy wiek emerytalny

Pokolenie Baby Boomers, urodzone w latach 1944–1964, odchodzi już na emeryturę, więc organizacje koncentrują się na przyciąganiu młodszych pracowników. Właściciele firm powinni jednak wiedzieć, że pospieszne przechodzenie na emeryturę to krótkoterminowa tendencja.

Gdy w Europie poprawia się stan zdrowia, samopoczucie i średnia długość życia społeczeństw, podnosi się także wiek emerytalny. Niektóre państwa zaczęły nawet indeksować przyszły wiek emerytalny do spodziewanej długości życia2. Zmiany dokonują się stopniowo w ciągu dziesięcioleci, ale dzisiejsi 20- i 30-latkowie prawdopodobnie będą pracować jeszcze po siedemdziesiątce.

Wobec tego pracodawcy powinni przygotowywać się na pracę w biurach łączących 5 pokoleń, w których 20-latkowie pracujący z 70-latkami nie będą niczym dziwnym. Odpowiednie planowanie pozwoli uniknąć kolizji tych dwóch skrajnych pokoleń: powstanie za to okazja do wzajemnego uzupełniania się oraz współdzielenia wiedzy i umiejętności.

Globalizacja i wędrujące trybiki

Rosnące potrzeby pracowników wiążą się często z rosnącym poczuciem autonomii, mającym przemożny wpływ na preferowany styl pracy.

Bez względu na to, czy zdecydujemy się na pracę zdalną, ograniczenie liczby godzin pracy w biurze, współdzielony urlop rodzicielski czy więcej dni urlopu – to wszystko ma prowadzić do lepszego balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Za sprawą technologii mamy do wyboru więcej opcji. Można być freelancerem, współdzielić pracę, przejść na część etatu, zmienić bieg kariery, wykorzystywać możliwości wynikające z globalizacji lub założyć firmę, pozwalającą pogodzić zamiary finansowe ze stylem życia.

W tej sytuacji pracodawcy będą musieli bardziej się wysilić, by pracownicy pozostawali zadowoleni i nie myśleli o odejściu.

Firmowa różnorodność

Według danych Banku Światowego, kobiety stanowią 45,9 proc. osób aktywnych zawodowo w Unii Europejskiej3. Większy wpływ kobiet był katalizatorem zmian w obszarach pracy, produktywności i przedsiębiorczości, ale niestety, nie w przestrzeniach biurowych. Nie dbano do tej pory o możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem czy zapewnianie intymnych przestrzeni do przewijania, karmienia i opieki nad dziećmi.

Starania o równość płci to nie jedyna okazja do rozwoju. Innowacyjne projektowanie może przełamać tabu niepełnosprawności, aktywizując pracowników zmagających się z dysleksją, autyzmem czy niepełnosprawnością ruchową.

Z roku na rok rośnie presja wywierana na firmy, i nie chodzi tu tylko o dostosowanie się do nowych osób, ale o ich ciepłe przyjęcie i zauważanie różnych potrzeb. Raczej nikt nie chciałby pracować w firmie, w której wszyscy są ulepieni z jednej gliny.

Ustawodawca zmusi szefa do ciągłych ulepszeń

Dodatkowym motorem opisanych zmian w społeczeństwach będą stopniowo uzupełniane przepisy dotyczące zakładów pracy.

Wysiłki na rzecz podnoszenia standardów pracy w Europie, nieuchronnie doprowadzą do wykorzystywania udanych pomysłów ustawodawczych, sprawdzonych już na arenie międzynarodowej. Standaryzacji mogą np. podlegać czynniki sprzyjające dobremu samopoczuciu, takie jak oświetlenie, wygodny fotel i czas spędzony przed ekranem.

Do tego dołączą systemy ocen biur i inicjatywy akredytacyjne, które ułatwią firmom i freelancerom wybór najlepszego lokalu.

To fantastyczna perspektywa dla pracowników, która jednocześnie oznacza dla firm konieczność zapewniania ciągłej zgodności z nowymi przepisami.


 

Źródła:

1 Quocirca Print 2025: Millennial’s Matter report (www.print2025.com)

2 Morey Smith: The Future of the Workplace (www.moreysmith.com/what-will-offices-be-like-in-2025)

3 World Bank, Labor force, female (https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS)

Więcej w Biznes

Może zainteresuje cię również

do góry