1. Home Brother
  2. Blog
  3. Biznes
  4. 2019
  5. Ramię w ramię: czy w branży IT panuje zbyt niski poziom różnorodności?

Ramię w ramię: czy w branży IT panuje zbyt niski poziom różnorodności?

Zapraszamy do rozmowy specjalistów z dziedziny IT, którzy podzielą się opiniami na temat różnorodności w IT.

Branża ta wielokrotnie była przedmiotem oskarżeń o brak różnorodności w miejscu pracy.

Według raportu Diversity in IT (Różnorodność w IT) z 2017 roku, opracowanego przez BCS, The Chartered Institute for IT, w IT jest za mało kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz mniejszości etnicznych.

Obecnie istnieje jednak świadomość, że przedsiębiorstwa ze zróżnicowanymi zespołami charakteryzują się większą innowacyjnością, szybszym rozwojem i większą rentownością.

W Brother rozpoczęliśmy Program różnorodności i integracji, aby promować dyskusję na temat równości płci i przyspieszyć proces wdrażania polityki różnorodności w miejscu pracy.

Osoby zróżnicowane pod względem wieku, płci, orientacji seksualnej, przynależności etnicznej, środowisk społeczno-gospodarczych, z których się wywodzą, wiary, niepełnosprawności i neuroróżnorodności, mają różne doświadczenia i perspektywy, które mogą stanowić istotny atut.

Mając to na uwadze, zaprosiliśmy do rozmowy Anjali Arorę, starszą wiceprezes i dyrektor ds. produktu w firmie Rocket Software, projektującej oprogramowanie oraz Jenny Davies, dyrektor generalną w firmie M247, świadczącej usługi dostawcy infrastruktury łączności i infrastruktury internetowej, aby poznać ich opinie na temat tego, w jaki sposób można działać na rzecz zwiększania różnorodności w branży IT.

Elastyczność pracy kluczem do rozwiązania problemu nierównego udziału płci w branży IT

Anjali Arora, wiceprezes i dyrektor ds. produktu w firmie Rocket Software, uważa, że w celu zwiększenia różnorodności na wszystkich poziomach stanowisk, firmy z branży IT powinny umożliwiać pracownikom uzyskanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym.

Zespoły składające się z różnych typów osób o różnorodnych procesach myślowych, zróżnicowanym podejściu do rozwiązywania problemów i rozmaitych doświadczeniach, z których mogą czerpać, działają skuteczniej niż zespoły złożone z podobnych pracowników.

Pragnę wierzyć, że w roku 2019 poziom różnorodności w branży technologicznej rośnie, więcej dziewcząt podejmuje studia na kierunkach STEM (naukowych, technologicznych, inżynierskich i matematycznych) i więcej kobiet pracuje na stanowiskach informatycznych i programistycznych – niestety sprawy mają się jednak inaczej.

W rzeczywistości różnica w udziale kobiet i mężczyzn w branży technologicznej powiększa się, gdyż coraz mniej dziewcząt podejmuje studia na kierunkach STEM lub rozpoczyna karierę w branży technologicznej, a w Wielkiej Brytanii kobiety stanowią zaledwie 17% pracowników tej branży.

Wymiana informacji i nowe możliwości

Według wyników badania przeprowadzonego przez PWC dziewczęta nie rozważają rozpoczęcia kariery w branży technologicznej, ponieważ nie otrzymują wystarczających informacji na temat tego, jakie są w niej dostępne stanowiska, a poza tym nikt nie przedstawia im takiej alternatywy.

Kariera w branży technologicznej to pierwszy wybór dla zaledwie trzech procent dziewcząt, natomiast wśród chłopców jest to 15%.

Kobiety, które zdecydują się na pracę w tej branży, napotykają trudności na drodze do awansu. Wśród kobiet w grupie wiekowej 35 lat i więcej, w obszarze projektowania oprogramowania, trzy i pół raza więcej kobiet pracuje na stanowisku niższym rangą w stosunku do mężczyzn. Poza tym stanowiska przywódcze w branży technologicznej zajmuje pięć procent kobiet.

W jaki sposób menedżerowie IT mogą zatem działać na rzecz zwiększenia różnorodności w firmach?

Docenianie wyjątkowego wkładu kobiet w pracy

Według badania przeprowadzonego przez National Centre for Women (NCWIT) kobiety z grupy wiekowej 25–34 lat są niezadowolone z perspektyw kariery w IT ze względu na brak wsparcia ze strony środowiska pracy, w którym panuje szeroko opisana kultura „brogrammerów” oraz z racji nadmiernych wyrzeczeń w życiu prywatnym.

W efekcie wiele kobiet odchodzi z tej branży, zanim awansuje na stanowisko najwyższego szczebla.

Dominacja mężczyzn w branży technologicznej przyczynia się do uprzedzeń na tle płciowym na wszystkich poziomach stanowisk. Aby przyciągać utalentowane kobiety do pracy w tym obszarze i zatrzymać je w firmie, należy walczyć z wyżej opisanym zjawiskiem.

Firmy z branży technologicznej powinny bardziej otworzyć się na elastyczną pracę i kreować pozytywne środowisko firmowe, w którym różnorodność spotyka się z uznaniem, a otoczenie zachęca do jej kultywowania. W ten sposób kobiety zyskają szansę na rozwój w tej branży i wniesienie do niej swojego unikalnego wkładu.

W celu osiągnięcia różnorodności branża IT musi porzucić stereotypy

Jenny Davies, dyrektor generalna w M247, twierdzi, że firmy z branży IT powinny zwrócić się do lokalnych społeczności, aby uświadamiać osoby z różnych środowisk, jakie są możliwości pracy w tym obszarze.

Nikogo nie należy ograniczać ze względu na jego płeć, religię, przynależność etniczną ani z żadnego innego powodu.

Niemal każdy na co dzień ma do czynienia z jakąś formą technologii, w efekcie czego różne osoby zyskują różne doświadczenia, które stanowią dla firmy cenny punkt widzenia.

Różnorodność wiąże się z myśleniem w szerszych kategoriach, sprawniejszą współpracą i lepszym rozwiązywaniem problemów.

Zazwyczaj IT to branża zdominowana przez mężczyzn, szczególnie na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla i menedżerskich. Bez względu na to różnorodność w miejscu pracy powinna być jednak aktywnie promowana.

Należy zaangażować się w kształtowanie nowej siły roboczej w IT.

Zachęta i możliwości

Z uwagi na wyraźny niedobór umiejętności na rynku, niezwykle ważne jest porzucenie stereotypów i zachęcanie ludzi do podejmowania wybranej ścieżki kariery bez oglądania się na uprzedzenia czy swoje pochodzenie.

Sama uczęszczałam do miejskiej szkoły o surowym rygorze i zrobiłam karierę jako dyrektor generalna w zdominowanej przez mężczyzn branży, dzięki temu, że przeciwstawiłam się ograniczeniom związanym z moimi cechami socjodemograficznymi.

Prowadzimy prężną rekrutację w lokalnym obszarze, tj. w centrum Manchesteru. Przyjmujemy wielu absolwentów i praktykantów, jak również blisko współpracujemy z miejscowymi szkołami, aby zapoznawać uczniów z ekscytującymi możliwościami dostępnymi w branży IT.

Ponadto M247 współpracuje z lokalną spółdzielnią One Manchester w ramach oferowania praktyk zawodowych, których uczestnicy w kilku przypadkach zostali na stałe zatrudnieni w spółce.

Środowisko, które stawia na pełny rozwój

Jesteśmy dumni z tego, że oferujemy pracownikom elastyczność, która pozwala powrócić do pracy osobom z dziećmi, zależnym od innych lub znajdującym się w okolicznościach, które wyłączają pracę na pełny etat.

Nasz zróżnicowany zespół tworzy przyjemne, a przy tym bardziej produktywne i lojalne środowisko pracy.

Branża technologiczna zapewnia możliwości na wielu płaszczyznach, a jednostka w takim środowisku niezależnie od okoliczności może rozwinąć skrzydła.

Przeczytaj więcej o tym, w jaki sposób Brother dba o różnorodność i włączenie społeczne w swoich zespołach.

Więcej w Biznes

Może zainteresuje cię również

do góry