1. Home Brother
  2. Blog
  3. Środowisko
  4. 2019
  5. Nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska

Nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska

W Brother pragniemy współpracować z Tobą w celu zmniejszenia wpływu człowieka na środowisko.

To zobowiązanie nosi nazwę „Brother Earth” i wyznacza standardy wszystkich naszych działań w kwestii środowiska. Zalicza się do nich partnerstwo z organizacją charytatywną na rzecz ratowania lasów deszczowych Cool Earth.

Podejmuje ona niestrudzone działania w zakresie ochrony ekosystemów i wspierania żyjących w nich społeczności. Nasze, jak dotąd, dziesięcioletnie partnerstwo jest zorientowane na Peru i Papuę Nową Gwineę. Polega ono na ochronie lasów i gatunków zagrożonych oraz wspieraniu miejscowych w zakresie rozwoju umiejętności i tworzenia nowych możliwości.

002-Our-commitment-to-environment-blog-species-image-1_PL

Ochrona ważnych gatunków

Podczas współpracy z Cool Earth wzięliśmy udział w wysiłkach na rzecz ochrony 46 gatunków zwierząt i 13 gatunków roślin występujących na terenie Peru i Papui Nowej Gwinei – przyczyniliśmy się zatem do zachowania istotnej różnorodności biologicznej w najważniejszych ekosystemach na świecie.

Działania na rzecz lasów deszczowych i ich mieszkańców

Przez dziesięć lat nasza współpraca z Cool Earth przyniosła wiele korzyści. Ochroniliśmy 10 000 akrów lasu, co przekłada się na niemal 5 milionów drzew uratowanych przed wycinką.

002-Our-commitment-to-environment-blog-trees-image-2_PL
To osiągnięcie ma ogromne znaczenie w kontekście naszych działań na rzecz ograniczenia śladu węglowego. Drzewa magazynują w korzeniach węgiel z atmosfery, który w przypadku wycinki jest uwalniany na zewnątrz. Dzięki swoim działaniom na terenie Peru i Papui Nowej Gwinei Cool Earth zapobiegło emisji 213 000 ton węgla do atmosfery. To równoważność objechania świata 20 razy.

Oczywiście ochrona naturalnych siedlisk, takich jak lasy deszczowe, to także walka o bezpieczeństwo najbardziej zagrożonych na świecie gatunków zwierząt.
Niedawno organizacja Cool Earth przedstawiła fotografię na dowód istnienia populacji korońca błękitnego i niedźwiedzia okularowego na obszarach chronionych Papui Nowej Gwinei. Te zwierzęta znajdują się w czerwonej księdze gatunków najbardziej zagrożonych.


Z działań Cool Earth płynie tyle samo korzyści dla miejscowych, jaki i dla lasów deszczowych oraz zwierząt. Organizacja na pierwszym miejscu stawia jednak ludzi. Współpracuje jako partner ze społecznościami zamieszkującymi lasy deszczowe, w celu poprawy warunków zdrowotnych i edukacyjnych w tych obszarach oraz wspierania miejscowych w zakresie rozwoju umiejętności i poprawy bytu. Dzięki temu są oni w stanie zarobić więcej na prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub innego rodzaju działalności, niż gdyby sprzedali grunty przedsiębiorstwom pozyskującym drewno. Warunki życia społeczności lokalnej mają zatem wpływ na bezpieczeństwo lasu.

Do naszej inicjatywy może przyłączyć się każdy. Wystarczy, że
prześlesz nam puste tonery marki Brother, a wesprzesz działania Cool Earth w lasach deszczowych na całym świecie.

Więcej w Środowisko

Może zainteresuje cię również

do góry