1. Home Brother
  2. Blog
  3. Środowisko
  4. 2023
  5. CSR i działalność charytatywna firmy Brother – dowiedz się, jak w codziennej pracy kierujemy się mottem „At your side”
B41-Blog-Brother-charity-commitments-relay-header_2340x1000

CSR i działalność charytatywna firmy Brother – dowiedz się, jak w codziennej pracy kierujemy się mottem „At your side”

W firmie Brother uważamy, że niezwykle ważne jest budowanie relacji ze społecznościami, których jesteśmy częścią

Prowadzimy inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na terenie Europy oraz w innych zakątkach świata. Dbamy o stały rozwój w tym obszarze, a rosnąca lista projektów wspieranych przez firmę podkreśla nasze zaangażowanie.

Od ratowania lasów deszczowych, wspierania najmniejszych zwierząt, po zbieranie pieniędzy na badania nad rakiem – poznaj kilka inicjatyw prowadzonych przez europejskie biura Brother, które mają znaczący wpływ na życie tysięcy ludzi.

Wspólna praca na rzecz lepszej planety

Jesteśmy niezwykle dumni, że firma Brother od 2008 roku jest partnerem wielokrotnie nagradzanej organizacji charytatywnej Cool Earth, która współpracuje z rdzennymi mieszkańcami okolic lasów deszczowych, aby zapobiec ich niszczeniu. Cool Earth zapewnia aktywne wsparcie tym ludziom, w celu pozyskiwania dochodu bez wycinania drzew. Dzięki pomocy firmy Brother organizacja Cool Earth ocaliła ponad 70 000 hektarów lasów deszczowych, które mogą zmagazynować ponad 37 milionów ton węgla – chroniąc przy tym bogactwo bioróżnorodności i dając lokalnym społecznościom możliwość utrzymania ich domów i okolicy w nienaruszonym stanie. Dzięki zbieraniu zużytych tuszy i tonerów oraz poddawaniu ich procesowi recyklingu, europejskie biura firmy Brother przyczyniają się do lepszego jutra [https://www.brother.pl/about-brother/environment-and-sustainability].

Wspieranie opieki nad zwierzętami leśnymi

Brother Polska wspiera Sowi Dwór – Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Jarocinie. Głównym celem organizacji jest zapewnienie właściwej opieki chorym i rannym dzikim zwierzętom oraz przygotowanie ich do powrotu na wolność. Mieszkańcy lasów i łąk są narażeni na negatywne skutki działalności człowieka, związane z rozwijającą się urbanizacją oraz nieodpowiednim podejściem do zagospodarowania środowiska naturalnego. Dlatego też Brother Polska przekazał inkubator dla małych zwierząt typu Pet Brooder 90, który posiada automatyczną kontrolę temperatury i wilgotności powietrza, możliwość podłączenia tlenu oraz nebulizatora, a także aktywacji jonizatora. Urządzenie posiada trzy wbudowane filtry powietrza, które usuwają niepożądane zapachy i bakterie. Ma ono wspomóc powrót zwierząt do zdrowia i do naturalnego środowiska.

Oddział Brother Polska dba również o odbudowę środowiska naturalnego poprzez cykliczne sadzenie drzew m.in. w Górach Stołowych. Tylko w 2022 roku firma ufundowała 200 sadzonek, które rosną na terenie Polanki Hallera należącej do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne, ale pracownicy Brother Polska nie chcą biernie przyglądać się tej sytuacji – dlatego oprócz licznych proekologicznych zmian w biznesie prowadzą lokalne działania na rzecz ochrony środowiska oraz budowania bioróżnorodności w Polsce.

Inwestowanie w przyszłość zielonej energii

Transport odpowiada za około jedną piątą globalnej emisji CO2. Dlatego konieczne staje się wprowadzenie fundamentalnych zmian, które pozwolą zoptymalizować ten aspekt biznesu. Inżynierowie na całym świecie szukają sposobów na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. W 2021 roku oddział Brother w Belgii został sponsorem Agoria Solar Team, czyli zespołu studentów inżynierii z KU Leuven, którzy zbudowali samochód solarny o nazwie BluePoint Atlas. Przy wsparciu partnerów, samochód został przetestowany w „Solar Challenge Morocco”, czyli pięciodniowym wyścigu o długości 2500 km prowadzącym przez Saharę i góry Atlas, z ośmioma innymi pojazdami zasilanymi energią słoneczną. Celem rywalizacji było nie tylko możliwie najszybsze pokonanie wyznaczonej trasy, ale również budowanie świadomości mieszkańców lokalnej społeczności na temat potencjału przyszłej mobilności niskoemisyjnej.

Pomoc młodzieży w zwiększaniu ich umiejętności

W Wielkiej Brytanii firma Brother przekazała środki pieniężne na nagrody w ramach wsparcia projektu Greater Manchester Team. Program ten pomaga młodym ludziom rozwijać ich praktyczne umiejętności i poczucie własnej wartości. Greater Manchester Team zachęcał sponsorów w każdej z dziesięciu gmin regionu do wsparcia co najmniej 100 młodych ludzi. Dzięki darowiznom udało się zorganizować grupę 6 335 młodych ludzi, którzy przystąpili do programu. Warto wspomnieć, że ponad jedna trzecia z nich pochodziła z trudnych środowisk. Razem przepracowali 83 655 godzin w ramach wolontariatu na rzecz projektów społecznych – aż 2 255 wolontariuszy otrzymało certyfikaty osiągnięć, a 370 liderów ukończyło wirtualne szkolenie podnoszące kwalifikacje.

B41-Blog-Brother-charity-commitments-wellbeing-body_2340x1000

Praca na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia ludzi

Oddział Brother we Francji jest szczególnie zaangażowany w poprawę zdrowia fizycznego i samopoczucia w swojej społeczności. Wspiera organizację charytatywną „A chacun son Everest”, która pomaga dzieciom cierpiącym na raka oraz kobietom w remisji po nowotworze piersi. Wsparcie okazywane jest również organizacji „Parrains par Mille”, która zapewnia pomoc emocjonalną oraz edukację dzieci i rodziców znajdującym się w trudnej sytuacji. Oddział wysyła także środki na rozwój organizacji „Si on rêvait”, która pomaga chorym dzieciom odbudować ich życie szkolne oraz udziela wsparcia emocjonalnego i społecznego.

A dzięki zaangażowaniu w prowadzoną zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz „Les bouchons de l'Espoir”, firma Brother zbiera fundusze na zapewnienie osobom niepełnosprawnym sprzętu, który jest im niezbędny do wykonywania codziennych czynności i uprawiania sportu.

Pomoc w walce z rakiem na całym świecie

Brother promuje udział w akcjach charytatywnych na całym świecie, których celem jest walka z rakiem. Inicjatywa nazwana „The Golden Ring Project” nie tylko inspiruje pracowników do udziału w zbiórkach, ale także tworzy poczucie jedności i wspólnego celu na skalę globalną.

Aby zbierać fundusze na organizację „Macmillan Cancer Support” w Wielkiej Brytanii, zespół uczestniczył w biegach Heaton Park 5k, 10k. Natomiast we Francji pracownicy firmy Brother co roku biorą udział w zawodach organizowanych przez Odyssea, organizację charytatywną, która finansuje badania i zapobieganie rakowi piersi. W Norwegii firma wspiera inicjatywę GoldenChild, której misją jest zwiększenie świadomości na temat raka u dzieci. Ponadto Brother zbiera także fundusze na badania nad rakiem i zapewnienie wsparcia dla dzieci dotkniętych tą chorobą.
W 2020 roku, w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz poprawienia świadomości nowotworowej, Brother otrzymał nagrodę Japan Cancer Society, przyznawaną przedsiębiorstwom, które dokonały wybitnych osiągnięć w zakresie świadomości i profilaktyki nowotworowej. W 2021 roku zespół Brother International Europe wziął udział w globalnym wydarzeniu charytatywnym „Relay For Life”, w którym drużyny maszerują w sztafecie przez 24 godziny. Ma to na celu podniesienie świadomości ludzi i zebranie funduszy dla lokalnych organizacji charytatywnych zajmujących się badaniami nad rakiem.

Wymienione inicjatywy to tylko niewielka część działań charytatywnych, które wspiera firma Brother. Nasze aktywności CSR są bardzo zróżnicowane i odzwierciedlają priorytety zespołów z biur firmy w całej Europie – jesteśmy naprawdę dumni z pasji, kreatywności i współczucia, które okazują nasi pracownicy.

Dowiedz się więcej o środowisku i zrównoważonym rozwoju firmy Brother.

Więcej w Środowisko

Może zainteresuje cię również

do góry