1. Home Brother
  2. Blog
  3. Biznes
  4. 2021
  5. Raport Quocirca: Drukowanie w 2025 roku
Technology 2025 and the 7 steps from office to ecosystem

Raport Quocirca: Drukowanie w 2025 roku (www.print2025.com)

Technologia w 2025 roku i 7 kroków z biura do ekosystemu

Do roku 2025 pozostało kilka lat. W obecnych czasach i kontekście wielkich cyfrowych przemian jest to znaczący odstęp czasowy.

Zgodnie z raportem Quocirca Drukowanie w 2025 roku, miejsce pracy w tej niedalekiej przecież przyszłości będzie znacząco różnić się od obecnego w kwestii trybu i miejsca pracy, jak również wykorzystywanych technologii druku.

Spośród licznych pojawiających się trendów wskazanych w raporcie Quocirca wybraliśmy 7, których znajomość przybliży obraz wirtualnego i połączonego ekosystemu biurowego w roku 2025.

1) Pracownicy mobilni będą stanowić niemal 60% siły roboczej

Jak ujawnia Quocirca, firmy przewidują, że średni odsetek pracowników mobilnych w 2025 roku wyniesie 60%.

Ta przełomowa zmiana będzie możliwa dzięki zintegrowanym rozwiązaniom z zakresu usprawniania miejsca pracy, takim jak technologia ekranów interaktywnych, asystenci głosowi i wirtualni, jak również z uwagi na rosnącą popularność centrów współpracy i przestrzeni do coworkingu.

2) Rozwój Internetu Rzeczy (IoT), sztucznej inteligencji (AI) i analityki

W ciągu nadchodzących lat nastąpi znaczny postęp w zakresie IoT, rozwiązań w chmurze, analityki danych i AI, co otworzy przed nami nowe możliwości.

Szacunkowo w roku 2025 80 mld urządzeń IoT będzie generować dane, z których, za pomocą analiz prognostycznych i przy wykorzystaniu AI, będzie można wydobyć informacje o przełomowym znaczeniu.

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne jeszcze bardziej zakorzenią się w takim rozwiniętym środowisku IoT. Z kolei analityka będzie napędzać rozwój i może przyczynić się do zwiększenia żywotności maszyn, udoskonalenia usługi konserwacji oraz poprawy doświadczeń klienta.

3) Od pojedynczej transakcji po obsługę umowy – Usługi Zarządzania Drukiem także będą się rozwijać

Jak dotąd Usługi Zarządzania Drukiem budzą w przestrzeni biznesowej ogromne zainteresowanie. Do roku 2025 aż 57% małych i średnich przedsiębiorstw planuje wprowadzenie ich do oferty swoich usług.

Rosnąca popularyzacja Usług Zarządzania Drukiem, które łączą w sobie możliwość druku z obsługą łączności oraz objęte wsparciem zoptymalizowane użytkowanie, doprowadzi do zwiększenia tempa wirtualizacji miejsca pracy.

4) Milenialsi staną się największym segmentem dominującej części siły roboczej

Do roku 2025 urodzone w latach 1980–2000 pokolenie milenialsów będzie stanowić ponad 75% siły roboczej.

W miarę przechodzenia przez przedstawicieli pokolenia Baby Boomers na emeryturę, milenialsi coraz częściej będą menedżerami i członkami zarządów. Na rynek pracy wejdzie również pokolenie Z. Te osoby, urodzone w latach 2000–2009, dorastały z dostępem do Internetu.

Jako pracownicy będą coraz wyraźniej dopasowywać metody pracy do swoich oczekiwań w zakresie cyfryzacji środowiska pracy, co prawdopodobnie doprowadzi do jego nieodwracalnej przemiany.

5) Druk mobilny jako ceniona funkcja przyszłości

Druk mobilny będzie rozwijać się w obrębie wszystkich branż. 54% organizacji oczekuje, że wzrośnie liczba materiałów drukowanych z wykorzystaniem druku mobilnego, co oznacza, że ta technika stanowi poważną możliwość usprawnienia procesów przy zastosowaniu łączności.

6) Dominujące znaczenie będzie mieć bezpieczeństwo uwierzytelniania

84% organizacji na pierwszym miejscu wśród priorytetów stawia bezpieczeństwo. Quocirca przewiduje, że do roku 2025 w odpowiedzi na nieustanne zmiany, urządzenia będą weryfikować tożsamość użytkowników w oparciu o szeroki wachlarz czynników, takich jak cechy biometryczne, lokalizacja czy głos.

Ten trend otworzy szereg nowych możliwości w zakresie zabezpieczeń i odegra kluczową rolę w kształtowaniu nowego środowiska pracy.

7) Ograniczenie ilości papieru – nie jego eliminacja

Quocirca wskazuje na nieoczekiwany zwrot w tendencji pokoleniowej, który pokazuje, że w nadchodzących latach druk nie zniknie ze środowisk pracy.

Milenialsi, których wielu podejrzewało o to, że przyczynią się do ograniczenia stosowania druku z uwagi na swoje cyfrowe przyzwyczajenia, przewidują wręcz przeciwnie, że znaczenie druku wzrośnie. Podczas gdy 74% osób w wielu 18–34 lat twierdzi, że druk jest istotny teraz, 77% przewiduje, że będzie taki w roku 2025.

Choć zmniejszy się liczba drukowanych dokumentów, w raporcie Quocirca można przeczytać, że sam druk zyska status głównego elementu ekosystemu obsługującego łączność.

Quocirca wskazuje przy tym, że aby przygotować się na nastanie tych nowych wirtualnych ram działania, producenci powinni skupić się na opracowywaniu kolejnych innowacji.

Te postępy powinny prowadzić do pojawiania się coraz to nowych funkcji i udoskonalania doświadczeń użytkownika. W Brother dużo inwestujemy w badania i rozwój. Naszą przyszłość będziemy budować na 110-letniej historii innowacji poprzez ścisłą współpracę z klientami w celu tworzenia produktów spełniających zarysowujące się potrzeby.


Metodologia badania

Firma Quocirca przeprowadziła 575 wywiadów online z menadżerami IT i decydentami biznesowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach (SME i SMB) w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Przeprowadziła również 55 rozmów telefonicznych z pracownikami kierownictwa wyższego szczebla ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Japonii z szerokiej puli producentów, partnerów biznesowych i niezależnych dostawców oprogramowania z branży drukarskiej. Obydwie ankiety przeprowadzono w październiku i listopadzie 2017 roku.

Więcej w Biznes

Może zainteresuje cię również

do góry