1. Home Brother
  2. Informacje o firmie Brother
  3. Ochrona środowiska i zwiększenie bioróżnorodności
  4. Cool Earth
  5. Inicjatywy z Cool Earth
Pracownicy RWSSP podczas wizyty badawczej w wioskach w Milne Bay pomagali w projektach prowadzonych przez Cool Earth, które Brother wspierał.

Musimy podjąć kroki w celu ochrony naszej planety, póki jeszcze możemy.

Bezpieczeństwo naszej planety jest zagrożone każdego dnia ze względu na zmiany klimatu. W Brother wierzymy, że ochrona ostatnich lasów deszczowych ma kluczowe znaczenie dla zatrzymania i odwrócenia wyrządzonych szkód. Dlatego też współpracujemy z firmą Cool Earth i jesteśmy dumni z bycia ich najdłużej działającym partnerem handlowym. 

Lasy deszczowe są naturalnymi pochłaniaczami dwutlenku węgla – absorbując CO2 pomagają zapobiegać wzrostowi temperatury na Ziemi. Dlatego warto chronić zarówno je, jak i osoby w nich mieszkające. Musimy zapewnić społecznościom przebywającym w tych istotnych ekosystemach wiedzę, wsparcie i sprzęt niezbędny do ochrony, rozwoju i ostatecznie ratowania lasów deszczowych, które jeszcze pozostały.

Wsparcie działań na rzecz klimatu jest bardzo ważne. Od początku współpracy z Cool Earth, firma Brother pomogła ochronić ponad 70,000 hektarów lasów deszczowych: około 27 milionów drzew, które mogą pomieścić ponad 37 milionów ton węgla. W ten sposób troszczymy się o utrzymanie różnorodności biologicznej i zachowanie światowych pochłaniaczy dwutlenku węgla w stanie nienaruszonym.


Nasze lasy deszczowe muszą mieć szansę na rozwój, jeśli mają odgrywać główną rolę w pochłanianiu CO2 i utrzymaniu naszej planety w dobrym stanie.

Wspieraj Cool Earth poprzez recykling zużytych materiałów eksploatacyjnych

Ostatnie inicjatywy Cool Earth wspierane przez klientów Brother  

Następstwa pożarów lasów w społeczności Potsoteni w Peru.

Zapobieganie pożarom w Amazonii

Dzięki nowemu partnerstwu z Central Asháninka del Río ENE (CARE), Cool Earth zapewnia wsparcie lokalnych władz w zakresie organizowania niezbędnych środków na aktywności związane z zapobieganiem pożarom. Są to cztery kluczowe programy: zapobieganie (prawne, fizyczne); przygotowanie i kontrola; rozpowszechnianie informacji; rzecznictwo i finansowanie.

Długoterminowym celem jest zapewnienie ludziom niezbędnych szkoleń, dzięki którym będą w stanie identyfikować i monitorować zmieniające się warunki leśne i skutecznie zapobiegać pożarom, zanim jeszcze się rozpoczną.

Asháninka od dawna wykorzystuje kontrolowane spalanie do zwalczania pożarów. Dostosowanie się do zmian klimatu poprzez wdrożenie tradycyjnych praktyk gospodarowania gruntami na nowo definiuje sposoby dbania o lasy deszczowe. Ochroni to domy, życie i zdrowie naszej planety.

 

Widok z lotu ptaka na obrzeża wioski Asháninka na skraju Rio Ene w Peru.
Mariá zbiera strąki kakaowca, surowe składniki czekolady w Papui-Nowej Gwinei.
Stacja mycia rąk Klienci. Brother mają fundusz pomocy, który obecnie aktywnie pomaga zmniejszyć liczbę chorób w Papui-Nowej Gwinei

Jak czyste ręce chronią lasy deszczowe nowej Gwinei?

Możesz nie wiedzieć, że regularne mycie rąk pomaga zwalczać wylesianie.

W Papui Nowej Gwinei Brother wspiera Cool Earth w zapewnieniu 24 stanowisk do mycia rąk przeznaczonych dla społeczności lasów deszczowych. Ale jak to ratuje drzewa? Mycie rąk to pierwszy krok w efekcie domina pozytywnych działań, które zapewnią, że las i zamieszkujące go społeczności pozostaną zdrowe. Propaguje to kulturę zdrowia i higieny. 

Czyste ręce oznaczają mniej chorób. Mniejsza liczba zarazków i wirusów sprawia, że w lesie deszczowym mieszkają bardziej odporne osoby, które mogą go chronić. Zdrowsi ludzie oznaczają mniej wyjazdów do drogich placówek medycznych. Mniejsze wydatki na leczenie zapewniają większe bezpieczeństwo gotówkowe. A komfort finansowy oznacza mniejszą presję gospodarczą na sprzedaż drewna z lasów deszczowych.

Zbudowane przez miejscową ludność w szkołach, marketach i w ośrodkach zdrowia, stacje mycia rąk znacznie poprawiły życie ponad 2500 osób. Ponadto zapewniono dalsze szkolenia sanitarne dla 33 wolontariuszy z ośmiu wiosek.

 

 

Dowiedz się, co jeszcze możesz zrobić, aby wesprzeć Cool Earth już dziś