1. Home Brother
 2. Polityka prywatności i korzystania z plików cookies

Informacja o prywatności Brother European Group

 

Brother zobowiązuje się szanować i chronić Państwa prywatność, gdy uzyskują Państwo dostęp do naszych usług i z nich korzystają. Niniejsza informacja przedstawia, w jaki sposób korzystamy z Państwa danych, przechowujemy je i ujawniamy.

Niniejsza Informacja o prywatności wraz z wszelkimi obowiązującymi Warunkami korzystania ze Strony internetowej oraz Informacją o plikach cookie określają sposób korzystania przez Brother z danych osobowych uzyskanych od Państwa za pośrednictwem wymienionych poniżej usług online, bez względu na to, czy korzystają z nich Państwo jako gość, czy jako zarejestrowany użytkownik:

 • wszystkich stron internetowych Brother odsyłających do niniejszej Informacji o prywatności („Strona internetowa”);
 • formularzy internetowych Brother;
 • centrów obsługi Brother;
 • aplikacji na urządzenia mobilne;
 • usług zarządzania drukiem.

Niniejsza Informacja o prywatności określa również w jaki sposób Brother korzysta z danych osobowych przekazywanych Brother za pośrednictwem środków alternatywnych, takich jak telefon, poczta elektroniczna lub innego rodzaju korespondencja.

Korzystanie przez Państwa z konkretnej usługi może wiązać się z obowiązywaniem dodatkowych warunków, które odnoszą się do przetwarzania Państwa danych osobowych. W związku z tym ważne jest, aby zapoznali się Państwo z odpowiednimi warunkami korzystania z każdej używanej przez siebie usługi. W razie wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu albo rozbieżności pomiędzy takimi warunkami dodatkowymi a niniejszą Informacją o prywatności, w zakresie, w jakim taki konflikt lub rozbieżność wystąpią, warunki konkretnej usługi będą mieć charakter nadrzędny w stosunku do niniejszej Informacji o prywatności.

Poza tym Strona internetowa może czasem zawierać odnośniki do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców, jednostek stowarzyszonych albo innych podmiotów zewnętrznych. Korzystając z takiego linku należy pamiętać, że na docelowych stronach internetowych obowiązują odrębne polityki ochrony prywatności i plików cookie, regulujące sposób korzystania z Państwa danych osobowych i w związku z tym zdecydowanie zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi politykami przed przesłaniem jakichkolwiek danych. Brother nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie polityki i praktyki w zakresie prywatności obowiązujące na tego rodzaju stronach internetowych podmiotów zewnętrznych.

W razie wszelkich wątpliwości dotyczących niniejszej informacji i jej obowiązywania, należy skontaktować się z nami w sposób opisany szczegółowo poniżej.

Kto zbiera dane?

Brother International Europe Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 664172, której siedziba, będąca europejską centralą grupy Brother, znajduje się pod adresem Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE („Brother”). Brother International Europe Limited ma oddziały w Unii Europejskiej, a poza tym w Unii Europejskiej istnieje sieć biur sprzedaży Brother. Państwa lokalne biuro sprzedaży to Brother Central and Eastern Europe GmbH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana w Austrii do rejestru pod numerem FN31757b, z siedzibą pod adresem Pfarrgasse 58, 1230 Wiedeń. Obie wymienione spółki sprawują kontrolę nad danymi zbieranymi za pośrednictwem Strony internetowej albo w związku z nią lub w związku z dowolnymi wymienionymi powyżej usługami online.

Brother International Europe Limited jest europejską centralą Brother Industries Limited, której siedziba znajduje się w Nagoi, Japonia. Brother jest globalnym producentem i dystrybutorem maszyn drukarskich i maszyn do szycia oraz rozwiązań biznesowych, prowadzącym działalność w ponad 40 krajach na całym świecie.

Dane, które zbieramy

Brother może zbierać i przetwarzać informacje na Państwa temat, takie jak:

 • informacje podawane przez Państwa podczas wypełniania formularzy na Stronie internetowej albo w inny sposób podawane lub udostępniane na Stronie internetowej lub w ramach usługi świadczonej przez Brother, które mogą obejmować na przykład:

a) informacje podawane podczas rejestracji użytkownika Strony internetowej albo w ramach wszelkich usług udostępnionych przez Brother; oraz

b) informacje podawane we wszelkich dokumentach, materiałach, wiadomościach albo innych treściach zamieszczanych, przekazywanych, rozpowszechnianych albo udostępnianych przez Państwa w inny sposób w związku z korzystaniem przez Państwa ze Stron internetowych albo usług świadczonych przez Brother;

c) Państwa adres e-mail, adres IP przeglądarki oraz adres do celów rozliczeń w ramach działań zapobiegających nadużyciom prowadzonych na naszych Stronach internetowych.

 • Jeśli skontaktują się Państwo z nami z dowolnej przyczyny, Brother może prowadzić rejestr powiązanej korespondencji.
 • Informacje, które mogą być rejestrowane przez narzędzie służące do rejestracji i zgłaszania błędów rejestrujące dane raportu o błędzie oraz, w zależności od wybranej przez Państwa opcji, wysyłające te dane do Brother w celu zapewnienia informacji o wszelkich błędach oprogramowania albo problemach, jakie mogą pojawić się podczas korzystania przez Państwa ze Strony internetowej lub innych usług Brother.
 • Szczegółowe informacje o Państwa odwiedzinach na Stronach internetowych lub korzystaniu z usług, czynnościach podejmowanych przez Państwa podczas korzystania z usług udostępnionych przez Brother, niezależnie od tego, czy za pośrednictwem Stron internetowych czy nie, oraz o zasobach, do których dostęp uzyskują Państwo na Stronach internetowych albo za ich pośrednictwem.

W jaki sposób korzystamy z Państwa danych?

Brother może korzystać z posiadanych przez siebie informacji na Państwa temat w następujący sposób:

 • w celu prezentacji treści i danych na Stronach internetowych w sposób najlepiej dobrany pod kątem Państwa potrzeb oraz sprzętu i urządzeń, przy pomocy których przeglądają Państwo Strony internetowe;
 • w celu udostępnienia Państwu informacji, produktów lub usług, których wymagają Państwo od Brother albo którymi według Brother mogą być Państwo zainteresowani, gdy wyrazili Państwo zgodę na kontakt w tym celu;
 • w celu udostępniana Państwu usługi, których mogą Państwo wymagać od Brother (odpłatnych i nieodpłatnych), komunikowania się z Państwem w związku z tymi usługami oraz aby zgodnie z wymaganiami przetwarzać wszelkie zamówienia na produkty albo usługi;
 • w celu prowadzenia badań zadowolenia klientów oraz badań rynkowych w związku z działaniami na rzecz polepszania jakości naszych produktów i usług, lub
 • w celu zarządzania Państwa kontami i kontaktowania się z Państwem w razie potrzeby w związku z korzystaniem przez Państwa ze Stron internetowych i/lub usług Brother, w tym między innymi informowania Państwa o zmianach w usługach dostępnych na stronach internetowych i podstawie ich świadczenia.

W pewnych okolicznościach Brother może przekazywać podmiotom zewnętrznym informacje zbiorcze na temat użytkowników swoich Stron internetowych lub usług. Mogą być to informacje na temat Państwa komputera, w tym Państwa adres IP, o ile taka informacja jest dostępna, system operacyjny i typ przeglądarki, a celem jest zarządzanie systemem, identyfikacja i monitorowanie potencjalnych rynków sprzedażowych oraz zapewnienie informacji zbiorczych naszym reklamodawcom. Są to dane statystyczne na temat czynności i schematów przeglądania naszych użytkowników, które nie umożliwiają identyfikacji tożsamości żadnego użytkownika.

Gdzie przechowujemy Państwa dane?

Brother będzie na ogół przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane, które Brother zbiera od Państwa, mogą być jednak przekazywane do krajów poza EOG i tam przechowywane, a przepisy prawne takich krajów mogą nie zapewniać tego samego stopnia ochrony Państwa danych, chociaż zawsze upewniamy się, że otrzymują równoważny stopień ochrony oraz że wszelkie organizacje przetwarzające Państwa dane osobowe znajdujące się poza Unią Europejską albo Grupą Brother przestrzegają naszych wyraźnych instrukcji dotyczących Państwa danych osobowych.

Brother podejmie wszelkie starania, aby chronić Państwa dane osobowe od momentu ich otrzymania, ale nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłanie przez Państwa informacji za pośrednictwem Internetu, co może nie być w pełni bezpieczne. W celu uniknięcia wątpliwości, Brother nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody, które mogą Państwo ponieść ze względu na konfigurację swojego urządzenia lub niezabezpieczone połączenie internetowe.

Jeśli otrzymali Państwo od Brother albo sami ustanowili hasło umożliwiające dostęp do określonych części Strony internetowej albo Państwa konta zarejestrowanego użytkownika, takiego hasła nie należy udostępniać innym osobom.

Aktualizacja Państwa danych

W razie przekazywania informacji Brother, proszę upewnić się, że informacje te są poprawne oraz powiadomić nas, jeśli informacje te ulegną zmianie, tak abyśmy nie przechowywali niepoprawnych danych na Państwa temat. Jeśli zarejestrowali Państwo konto na Stronie internetowej, mogą Państwo w dowolnym momencie przeglądać i sami aktualizować swoje dane osobowe logując się do swojego konta.

Ujawnianie Państwa danych

Brother nie będzie przekazywać Państwa danych osobowe poza grupę Brother, chyba że ujawnienie będzie wymagane albo dozwolone przez prawo. Należy pamiętać, że niektóre spółki grupy Brother znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dodatkowe informacje dostępne są w części „Gdzie przechowujemy Państwa dane?”.

Generalnie nie ujawniamy Państwa danych osobowych poza grupą Brother, ale sporadycznie Brother może, stosując odpowiednie zabezpieczenia, ujawnić dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • jeśli Brother sprzedaje jednostkę biznesową albo aktywa, może ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu nabywcy takiej jednostki biznesowej albo aktywów;
 • jeśli Brother albo zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną nabyte przez podmiot zewnętrzny, dane osobowe przechowywane przez Brother na temat Państwa i innych klientów będą jednym z przekazywanych aktywów;
 • jeśli Brother zleca podwykonawstwo jakichkolwiek usług, wymagających przetwarzania Państwa danych, np. angażuje podmiot zewnętrzny do świadczenia usług, w tym: (i) dostarczania i konserwacji wszelkiego sprzętu IT wykorzystywanego do przechowywania Państwa danych osobowych i uzyskiwania do nich dostępu; (ii) hostingu i konserwacji Stron internetowych albo usług; lub (iii) w innych celach związanych ze świadczeniem na Państwa rzecz pewnych usług na tej stronie internetowej albo za jej pośrednictwem oraz
 • jeśli na Brother spoczywa obowiązek ujawnienia albo udostępnienia Państwa danych osobowych w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi albo egzekwowania lub zastosowania Warunków korzystania dotyczących Strony internetowej lub usług albo w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa dowolnej osoby (w tym np. w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im).

Dlaczego Brother będzie korzystać z Państwa informacji?

Z Państwa informacji będziemy korzystać, wyłącznie jeśli takie wykorzystanie jest dozwolone zgodnie z prawem. Najczęściej będziemy korzystać z Państwa informacji w następujących okolicznościach:

 • w celu realizacji umowy, którą mamy zawrzeć lub zawarliśmy z Państwem;
 • gdy będzie to niezbędne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (lub prawnie uzasadnione interesy podmiotów zewnętrznych), a Państwa interesy i podstawowe prawa nie będą mieć nadrzędnego charakteru wobec tych interesów;
 • gdy będziemy musi wypełnić obowiązek prawny.

Kiedy Brother będzie kontaktować się z Państwem w celach marketingowych?

Brother zawiadomi Państwa (podczas zbierania Państwa danych), jeśli spółka chciałaby korzystać z Państwa danych w celach marketingowych, ale takie wykorzystanie Państwa danych osobowych nastąpi wyłącznie, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. Mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do niewyrażenia zgody na takie wykorzystywanie, gdy Brother zbiera Państwa dane, stwierdzając, że nie życzą sobie Państwo kontaktu w celach marketingowych. Mogą Państwo również poinformować Brother o zmianie swojej decyzji w późniejszym terminie, kontaktując się z Brother pod adresem privacy@brother-uk.com albo za pośrednictwem swojego konta na Stronie internetowej.

Przez jaki okres Brother będzie przechowywać Państwa dane?

Brother będzie przechowywać Państwa dane tak długo, jak będzie to niezbędne do celów danego działania, w związku z którymi dane te zostały przekazane. Jeżeli usuną Państwo konto na Stronie internetowej, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane i będą wykorzystywane wyłącznie do celów analitycznych.

Dane podane w formularzach internetowych są zachowywane i wykorzystywane przez sześć miesięcy, a następnie podlegają zanonimizowaniu i będą służyć wyłącznie w celach analitycznych.

Państwa prawa

Zgodnie z Rozporządzeniem, mają Państwo prawo zażądać szczegółowych informacji dotyczących wszelkich przechowywanych danych na Państwa temat, zażądać sprostowania błędnych informacji oraz w pewnych okolicznościach mogą Państwo również zażądać usunięcia albo zaprzestania przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Jeśli zażądają Państwo uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas danych na Państwa temat, Brother przetworzy takie żądanie zgodnie z Rozporządzeniem z uwzględnieniem zmian, modyfikacji lub uzupełnień tego przepisu. Aby upewnić się, że takie żądanie jest prawdziwe i że nie ujawniamy danych osobowych nikomu innemu niż osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy mamy uzasadnione podejrzenia, że żądanie jest fałszywe, możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości.

Konto na Stronie internetowej Brother można usunąć postępując zgodnie z procedurą opisaną na Państwa internetowym koncie Brother.

Pliki cookie

Brother stosuje pliki cookie na swoich Stronach internetowych. Szczegółowe informacje o plikach cookie używanych przez Brother i celach ich używania przedstawiono w Informacji dotyczącej plików cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki z danymi, które mogą zawierać unikalne dane identyfikacyjne, wysyłane na Państwa komputer, telefon komórkowy lub tablet. Służą one do przechowywania albo pobierania informacji na temat Państwa i Państwa urządzenia, zwykle po to, aby zapewnić Państwu bardziej spersonalizowane doświadczenie w sieci.

Zmiany niniejszej informacji

Brother może okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej Informacji o prywatności i powiadomi o tym na tej stronie albo w innej części Strony internetowej. Zaleca się sprawdzanie niniejszej strony raz na jakiś czas, aby być na bieżąco z dokonanymi przez nas zmianami, ponieważ są one dla Państwa wiążące.

Dodatkowe informacje o ochronie danych osobowych i Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych

Więcej informacji o ochronie Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej lokalnego organu ochrony danych.

W razie konkretnych zapytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Informacji o prywatności, proszę skontaktować się z nami pod adresem rodo@brother.pl albo skontaktować się z Menedżerem ds. Ochrony Danych na Europę pod adresem e-mail privacy@brother.co.uk lub pocztą pod adresem: Data Protection Manager, Brother International Europe Limited, Brother House, 1 Tame Street, Manchester M34 5JE. Jeżeli Menedżer ds. Ochrony Danych nie będzie w stanie sposób zadowalający rozstrzygnąć reklamacji i konieczny będzie kontakt z organem ochrony danych, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym organem ochrony danych w Państwa jurysdykcji.