1. Home Brother
  2. Blog
  3. Biznes
  4. 2021
  5. Quocirca – liderzy przełomowego myślenia.
47_020 The rise and surperise of millennials points to less paper

Quocirca – liderzy przełomowego myślenia.

Nastanie ery milenialsów, w efekcie, co zaskakujące powiązane jest z ograniczeniem ilości papieru zamiast jego eliminacji.


Quocirca w swoim raporcie „Drukowanie w 2025 roku: milenialsi mają głos” wskazuje na nieoczekiwany zwrot w tendencji pokoleniowej, podważając nasze postrzeganie roli papieru w środowisku pracy i sygnalizuje, że druk nie chyli się ku upadkowi.

Urodzeni w latach 1980–2000 są często nazywani cyfrowym pokoleniem. Podczas gdy wielu zakładało, że doprowadzą oni do spadku wykorzystania druku z uwagi na swoje cyfrowe przyzwyczajenia. Zaskakujące dane z przeprowadzonego badania pokazują, że może mieć miejsce zupełnie odwrotna tendencja, czyli wzrost znaczenia druku dla milenialsów.

Podczas gdy 74% osób w wieku 18–34 lat twierdzi, że obecnie druk jest istotny, 77% decydentów na stanowiskach w sektorze IT w powyższym przedziale wiekowym przewiduje, że druk pozostanie ważny w roku 2025. To podejście wyraźnie kontrastuje ze spadkiem wagi druku w oczach ankieterów z grupy wiekowej 45–54 lat. z 82% obecnie do 54% w roku 2025.

Te dane zupełnie odbiegają od oczekiwanych przez nas wyników. Czy to możliwe, że podczas gdy starsze osoby przewidują zdezaktualizowanie się sprzętu i procesów, z których obecnie korzystają, milenialsi rozważają, czego będą potrzebować do realizacji zadań, z jakimi będą się mierzyć w przyszłości? Czas pokaże.

Ta kwestia jest szczególnie ważna w kontekście przewidywań, że do roku 2025 cyfrowe pokolenie będzie stanowić ponad 75% siły roboczej. Ci młodzi ludzie nie tylko staną się najliczniejszą grupą na rynku, ale również zaczną zajmować stanowiska w zarządach.

Zasięg opisanego trendu nie ogranicza się tylko do Europy: tendencja jest widoczna także w Stanach Zjednoczonych, co prowadzi do obalenia poglądu, że rola druku w środowisku pracy będzie coraz słabsza w obliczu rosnącej digitalizacji i łączności.

Wzrost znaczenia technologii – spadek wykorzystania biur stacjonarnych

Papierowa dokumentacja przetrwała nadejście ery wiadomości elektronicznych, Internetu i coraz bardziej mobilnego miejsca pracy, a jeśli wierzyć przemyśleniom milenialsów zbadanych przez Quocirca – przetrwa także erę zyskującego na popularności wirtualnego środowiska pracy.

Do roku 2025 sztuczna inteligencja (AI) w połączeniu z szacunkowo 80 miliardami urządzeń z technologią Internetu rzeczy (IoT), doprowadzą do wykształcenia środowiska pracy, w którym łączność będzie bardziej obecna niż kiedykolwiek.

Producenci z przemysłu drukarskiego mieli istotny wkład w proces tych przemian, z uwagi na zwiększanie łączności wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, integrowanie ich z aplikacjami i zwrócenie się w stronę druku mobilnego, który zdaniem Quocirca niesie ze sobą ogromny potencjał.

54% przedsiębiorstw oczekuje, że druk mobilny, określony mianem znaczącego obszaru do rozwoju, do roku 2025 stanie się jeszcze bardziej zaawansowany technologicznie. Brother wprowadziło już innowację w tej dziedzinie pod postacią aplikacji iPrint&Scan, dzięki której do chwili obecnej wydrukowanych zostało już ponad miliard stron.

Brak zwiastunów biura bez papieru w 2025 roku

Choć częstotliwość drukowania określonych dokumentów niewątpliwie spadnie do roku 2025, przewiduje się, że nie będzie to zwiastunem biura bez papieru, a raczej takiego, w którym zużycie tego surowca będzie ograniczone.

Milenialsi, choć liczą, że wciąż będą potrzebować druku, przewidują również wzrost wagi cyfryzacji i mobilności. W związku z tymi ostatnimi tendencjami, ci młodzi ludzie będą potrzebować narzędzi, które pomogą im zachować produktywność zarówno w środowisku fizycznym, jak i wirtualnym.

Przy rosnącym znaczeniu urządzeń wielofunkcyjnych w procesie cyfryzacji, urządzenia drukujące obsługujące różne możliwości łączności oraz wiele innych funkcji, będą stanowić kluczowy element ekosystemu smart, oferującego łączność zarówno w roku 2025, jak i w kolejnych latach.

Autor: Ian Metcalfe, dyrektor wykonawczy ds. biznesu i planowania strategicznego w Brother International Europe.Więcej w Biznes

Może zainteresuje cię również

do góry