1. Home Brother
  2. Serwis i wsparcie
  3. Aktywacja MPS (IP)

Podłączanie drukarki

Najprostszym sposobem sprawdzenia adresu IP drukarki jest wydrukowanie listy konfiguracji sieci. Aby to wykonać wystarczy określić typ posiadanego interfejsu drukarki i postępować zgodnie z instrukcjami poniżej.

 Obraz menu drukarki z przyciskami, z OK, ustawieniami i przyciskiem Start otoczonym czerwonymi kółkami

Jeśli drukarka ma menu (ikona klucza i śrubokręta)

Krok 1: Naciśnij Menu, a następnie użyj strzałek w górę lub w dół, aby wybrać opcję Drukuj raporty i naciśnij OK.

Krok 2: Użyj strzałek w górę lub w dół, aby wybrać opcję Konfiguracja sieci, a następnie naciśnij OK. Naciśnij zielony Start, aby wydrukować raport konfiguracji sieci.

Obraz menu drukarki z przyciskami oraz strzałkami w górę iw dół otoczonymi czerwonymi kółkami

Jeśli w drukarce nie jest wyświetlany menu

Krok 1: Naciśnij strzałkę w górę lub w dół, aby wybrać opcję Inf. o urządz. i naciśnij OK.

Krok 2: Użyj strzałek w górę lub w dół, aby wybrać opcję Ust. Siec. druku, a następnie naciśnij OK, aby wydrukować raport konfiguracji sieci

Teraz wykonaj poniższe czynności, aby zakończyć proces...

Bez ekranu dotykowego Punkty instrukcji 3-6

Krok 3: Na wydrukowanym raporcie konfiguracji sieci, znajdź pozycję IP Address. Otwórz link aktywacyjny, który otrzymałeś od Partnera firmy Brother. Link otworzy się w przeglądarce internetowej. Wprowadź wartości adresu IP widocznego w raporcie konfiguracji sieci w polach Adres IP w przeglądarce internetowej.

Krok 4: Kliknij niebieski przycisk Połącz. Otworzy się nowe okno przeglądarki, a drukarka Brother rozpocznie łączenie się z systemem MPS firmy Brother.

Krok 5: Po wyświetleniu komunikatu Rejestracja zakończona możesz zamknąć okno.

Krok 6: Sprawdź ponownie link aktywacyjny w przeglądarce internetowej. Po kilkudziesięciu sekundach pojawi się zielona ikona połączonej chmury, co oznacza, że pomyślnie podłączono i aktywowano drukarkę.

Jeśli masz więcej niż jedną drukarkę, wykonaj powyższy proces dla każdej drukarki.

Pamiętaj, aby urządzenie było stale podłączone do Internetu przez cały okres trwania usługi Brother MPS.

Masz drukarkę z ekranem dotykowym?

Podłączanie urządzenia do MPS

Jeśli potrzebujesz pomocy przy podłączaniu urządzenia, skontaktuj się z nami.