1. Home Brother
  2. Informacje o firmie Brother
  3. Najnowsze wiadomości
  4. 2016
  5. Połączenie Brother Polska i Brother Central and Eastern Europe GmbH

Transgraniczne połączenie spółki Brother Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką Brother Central and Eastern Europe GmbH

Zarząd spółki Brother Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 516(4) § 1 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że 24.05.2016 został uzgodniony i przyjęty Plan transgranicznego połączenia spółki Brother Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną ze spółką Brother Central and Eastern Europe GmbH jako spółką przejmującą. Każdy zainteresowany może zapoznać się z uzgodnioną treścią Planu połączenia zamieszczoną poniżej w dwóch plikach. W jednym pliku znajduje się Plan połączenia w formie pisemnej wymaganej przez prawo polskie, a w drugim pliku znajduje się Plan połączenia w formie aktu notarialnego wymaganej przez prawo austriackie. Treść Planu połączenia w obu formach jest tożsama.

PLAN POŁĄCZENIAFORMA POLSKA

Plan połączenia forma Austriacka