Dodane do koszyka

Wiadomość od prezesa grupy Brother  

Osiągnięcie zrównoważonego społeczeństwa


Światowy trend w kierunku zrównoważonego rozwoju

Wrzesień 2015, 2030-ta Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju została przyjęta na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Porządek obrad zakładał osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju od 2016 do 2030 (definiują one idealną sytuację na świecie). Cele te wymagają działań na rzecz problemów środowiskowych  takich jak globalne ocieplenie, zanieczyszczenia czy utrata różnorodności biologicznej.

 

Obiecujące starania

Brother Group Global Charter ("Global Charter") została stworzona w 1999 roku w celu zapewnienia podstaw dla wszystkich działań grupy na rynku światowym. Global Charter zawiera deklarację Grupy Brother dotyczącą pomocy społeczeństwu w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju, aktywnie i nieustannie biorąc pod uwagę wpływ na środowisko we wszystkich aspektach jej działalności. W 2010 roku Grupa Brother stworzyła hasło "Brother Earth” i zintensyfikowała swoje działania, w tym ochronę różnorodności biologicznej, w oparciu o przesłanie "Działamy z wami na rzecz poprawy stanu środowiska".


Wyniki planu Działań na Rzecz Środowiska 2015 (2011-2015)

Zidentyfikowaliśmy ważne problemy i wyznaczyliśmy ambitne cele w ramach planu działań na rzecz środowiska 2015 (2011-2015)). Aktywnie nabyliśmy certyfikaty środowiskowe w poszczególnych krajach, ujawniliśmy informacje o wpływie nowych produktów na środowisko oraz stale aktualizowaliśmy nasze zasady, aby sprawnie spełnić wymagania nowych regulacji ustanowionych w różnych regionach. Zabezpieczyliśmy ekosystemy lasów i oceanów w ponad 100 miejscach na całym świecie, wliczając w to 43 obiekty grupy Brother. Warto zauważyć, że w odniesieniu do redukcji emisji CO2, zakłady produkcyjne poza Japonią osiągnęły cele średniookresowe dla FY2020 (1 kwietnia 2020 - 31 marca 2021) i zaczęły aktywnie działać w zakresach 1, 2 i 3. Zatem, we współpracy z interesariuszami dokonywany jest stały postęp.

 

Zapewnienie długiej i pomyślnej przyszłości

W marcu 2016, grupa Brother sformułowała średniookresową strategię biznesową "CS B2018"  w oparciu o Brother Group Global Charter jako strategię realizacji naszej średnio- i długoterminowej wizji, Global Vision 21. Będziemy intensyfikować nasze działania, aby zrealizować plan działań grupy na Rzecz Środowiska 2018 (2016-2018) (wytyczne dla środowiska CS B2018). Celem tych działań są: dalsze zwiększanie wartości marki Brother jako godnej zaufania, tworzenie firmy, której pracownicy są naprawdę dumni z bycia jej częścią i która ma przed sobą długą, udaną przyszłość.

Brother Industries, Ltd.
Representative Director & President
Toshikazu Koike

Etyczna i społeczna polityka grupy Brother

Grupa Brother jest dumna ze swoich odpowiedzialnych metod pracy, zbudowanych na solidnych fundamentach zaufania i uczciwości. Posiadamy politykę etyki oraz Brother Group Global Charter, którymi kierujemy się w relacjach z interesariuszami. Mają one na celu zapewnienie globalnej spójności naszych decyzji, działań oraz zachowań, a także pomagają nam w osiągnięciu filozofii "At your side" („Po twojej stronie”) we wszystkim, co robimy.

Dowiedz się więcej na temat polityki społecznej i etycznej grupy

Polityka na rzecz środowiska 

Grupa Brother stara się pozytywnie i w sposób ciągły działać w celu zmniejszenia wpływu na środowisko oraz zwiększenia zrównoważonego rozwoju działalności biznesowej. Nasz wpływ na środowisko jest uwzględniany na każdym etapie cyklu życia produktu, od projektowania, rozwoju i produkcji po użytkowanie przez klienta, utylizację i recykling.

Dowiedz się więcej na temat polityki środowiskowej grupy