1. Home
  2. Informacje o firmie Brother
  3. Brother Earth
  4. Recykling tonerów
  5. Zamów pudełko na tonery

Recykling zużytych tonerów pomaga ratować drzewa

Dziękujemy Ci, że zdecydowałeś się na utylizację zużytych tonerów. 

Jeśli chciałbyś zutylizować od 4 do 12 tonerów, postępuj proszę zgodnie z poniższymi krokami

1. Wypełnij ten formularz.

 

2. Firma Brother prześle Ci pudełko do włożenia zużytych tonerów.

 

3. Umieść zużyte tonery w pudełku i zamknij je szczelnie. 

 

4. Zanieś pudełko na pocztę.

 

Fill in this form and you will receive three recycling boxes in the next five working days.