Dodane do koszyka
  1. Home
  2. Informacje o firmie Brother
  3. Brother Earth
  4. Produkt i zgodność

Cykl życia produktu

 

Urządzenia firmy Brother zostały zaprojektowane w Japonii przy zastosowaniu energooszczędnych technologii oraz zgodności z przepisami i normami prawa europejskiego.
Produkcja odbywa się w Azji, a szczególny nacisk kładziemy na zmniejszenie zużycia energii, emisji CO2 oraz ilości odpadów. 
Nasze produkty są pakowane optymalnie i bezpiecznie. Kluczem procesu jest redukcja odpadów oraz użycie materiałów recyklingowych.
Dystrybucja różnych kategorii produktów takich jak: drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery czy drukarki etykiet, odbywa się łącznie, w celu optymalizacji załadunku oraz redukcji  emisji CO2.
Zużycie energii, papieru, tonera czy tuszu to cechy, które są dla nas priorytetowe przy konstrukcji urządzenia. Poczynając od automatycznego druku dwustronnego aż do trybu głębokiego uśpienia.
Urządzenia i materiały eksploatacyjne Brother są bezpłatnie zbierane i utylizowane. Wspieramy przy tym organizację Cool Earth, której celem jest zaprzestanie niszczenia lasów deszczowych.

Certyfikaty, oświadczenia oraz dyrektywy

ISO 14064

określa zasady i wymagania ilościowe oraz informuje o emisji  gazów cieplarnianych (GHG). Operacje sprzedaży w firmie Brother w Europie są gromadzone i obliczane pod względem emisji gazów cieplarnianych za okres od 1 kwietnia do 30 marca 2017 roku. Wyniki zostaną zweryfikowane i opublikowane  w maju 2017 roku.

ISO, inaczej Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna jest największym w świecie twórcą standardów. Jej celem jest sprawienie, by przemysł był bardziej wydajny i skuteczny.

Nie istnieje wymóg prawny, który nakazuje firmom trzymanie się standardów ISO. Przedsiębiorstwa korzystają z nich na zasadzie dobrowolności. Firma Brother, jako proekologiczna posiada akredytację standardu ISO 14001. Odnosi się on do systemów zarządzania środowiskiem.

 

Certyfikat ISO 14001


Najnowsza wersja standardu określająca wymagania dotyczące Środowiskowego Systemu Zarządzania, które organizacja może wykorzystać w celu zwiększenia efektywności środowiskowej. Wszystkie biura firmy Brother planują uaktualnienie obecnego certyfikatu  ISO 14001 do września 2018.

REACH jest regulacją Unii Europejskiej dotyczącą Registration (rejestracji), Evaluation (oceny), Authorisation  (uwierzytelnienia) oraz Restriction of Chemicals (restrykcji chemicznych). Ma ona na celu ochronę zdrowia ludzi i środowiska poprzez wprowadzenie regulacji w firmach na terenie Europy.

Jako odpowiedzialna i świadoma - firma Brother, wypełnia regulacje REACH poprzez gromadzenie informacji na temat właściwości substancji chemicznych oraz rejestrację produktów chemicznych stosowanych w produktach naszej firmy zgodnie terminami REACH.

 

Regulacje chemiczne REACH

Każdy produkt firmy Brother posiada Deklarację zgodności potwierdzającą spełnienie wszystkich obecnie wymaganych regulacji. Deklaracja musi być wystawiona przez producenta.

Prosimy zwrócić uwagę, że dyrektywa RoHS zawarta jest obecnie w Deklaracji zgodności.

Jako firma czująca się odpowiedzialna za środowisko, przestrzegamy europejskich przepisów związanych z odpadami: dyrektywy dotyczącej zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (WEE), dyrektywy dotyczącej baterii, dyrektywy związanej z opakowaniami i odpadami od opakowań. 

Zgodnie z dyrektywą WEEE , urządzenia firmy Brother zostały zaprojektowane z myślą o recyklingu oraz odzyskiem materiałów. Opracowaliśmy systemy zbierania zużytego sprzętu pod koniec ich cyklu życia.

Dyrektywa dotycząca Baterii  ma na celu zmniejszenie zagrożeń oraz wzrost wskaźnika recyklingu. Dlatego, wszystkie nasze biura w Europie są członkami organizacji odzysku i recyklingu baterii.

Dyrektywa dotycząca Opakowań oraz odpadów od opakowań koncentruje się na czterech obszarach zarządzania odpadami: zapobieganie, ponowne wykorzystanie, recykling i odzysk. Zgodnie z tą dyrektywą zapewniamy, że nasze opakowania są wydajne i przyjazne środowisku.

Prawodawstwo europejskie określa ekologiczne wymagania produktów związanych z energią. Jej celem jest poprawa efektywności europejskiej i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko w trakcie procesu projektowania i produkcji. Podobnie jak przy zgodności naszych produktów z przepisami, firma Brother jest członkiem EuroVAprint.  Jest to stowarzyszenie producentów urządzeń do przetwarzania obrazu, które podpisały dobrowolne porozumienie mające na celu ciągłą poprawę zużycia energii w przemyśle.

Certyfikacja środowiskowa

Jesteśmy dumni z certyfikatów środowiskowych, które posiadamy. Dowiedz się więcej.

Karta bezpieczeństwa produktów

Zapytaj o kartę bezpieczeństwa produktów za pośrednictwem naszej strony.

Zobacz