1. Home
  2. Informacje o firmie Brother
  3. Brother Earth
  4. Działania na rzecz środowiska

Działania dla środowiska

Grupa Brother wspiera społeczności poprzez współpracę z programami ochrony środowiska w całej Europie. Współpraca uwzględnia wolontariat pracowniczy w lokalnych parkach i rezerwatach przyrody w celu wspierania projektów zalesiania terenów górskich.

 

Zobacz inne inicjatywy

Zalesienie na Słowacji

Wysokie Tatry rozciągają się wzdłuż północnej granicy Słowacji i są uznawane za narodowy symbol kraju.

Dewastacja nastąpiła w 2004 roku, kiedy silne wiatry zniszczyły 12.000 hektarów lasów w górach, zmieniając warunki klimatyczne dla roślin i zwierząt.

W roku 2015, Brother Industries Słowacja i jego pracownicy, we współpracy z lokalną organizacją charytatywną działającą na rzecz środowiska, uczestniczyła w projekcie Zasad Strom "Stwórz Dom". Miał on na celu posadzenie miliona nowych drzew na zniszczonym obszarze. Projekt stał się również jedną z opcji darowizny programu Brother Earth “Kliknij dla ziemi”.

Obejrzyj video, aby poznać całą historię.