Dodane do koszyka
 1. Home
 2. 5YW
Brother 5 lat gwarancji onsite ikonka dla Polski

Modele laserowe monochromatyczne  

Drukarki: HL-L5000D, HL-L5100DN, HL-L5200DW, HL-L6300DW, HL-L6400DW
Urządzenia DCP: DCP-L5500DN, DCP-L6600DW
Urządzenia MFC: MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW, MFC-L6900DW

Modele laserowe kolorowe

Drukarki: HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L9310CDW
Urządzenia DCP: DCP-L8410CDW
Urządzenia MFC: MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW

WARUNKI PROMOCJI:

1. WARUNKI

Aby móc korzystać z serwisu gwarancyjnego, wszelkie prace konserwacyjne oraz serwisowe, o których mowa w Instrukcji Obsługi danego produktu muszą być przeprowadzane przez autoryzowany punkt serwisowy Brother. Lista punktów serwisowych znajduje się na stronie internetowej: www.brother.pl/support/warranty-page/bpl-service.
Należy również wziąć pod uwagę wszelkie wskazówki zawarte w Instrukcji Obsługi, a szczególnie te, dotyczące właściwej pracy urządzenia. Ponadto, w urządzeniu należy zawsze stosować oryginalne materiały eksploatacyjne firmy Brother. W przeciwnym razie, prawa wynikające z gwarancji na to urządzenie mogą zostać utracone.

2. REJESTRACJA

Warunkiem przyznania użytkownikowi bezpłatnej, przedłużonej gwarancji Brother jest otrzymanie wraz z zakupionym w Polsce urządzeniem Brother wymienionym powyżej karty gwarancyjnej oraz zarejestrowanie urządzenia Brother w terminie od 01.11.2019 do 31.12.2019 na stronie internetowej Brother:
www.brother.pl/support/warranty-page. Po spełnieniu powyższych warunków okres gwarancji ulegnie bezpłatnemu przedłużeniu z 2 lat do 5 lat od daty zakupu urządzenia. Ta dodatkowa usługa jest działaniem promocyjnym firmy Brother Central and Eastern Europe GmbH Pfarrgasse 58, 1230 Vienna, Austria, Oddział w Polsce, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa (dalej „Brother”)  i jest dostępna po dokonaniu rejestracji oraz spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w regulaminie. Brother zastrzega sobie prawo do wybiórczej, następczej weryfikacji dokonanych zgłoszeń urządzeń w programie przedłużonej gwarancji. W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie w chwili rejestracji nie spełniało warunków niniejszego regulaminu Brother uprawniony jest do odmowy świadczenia usług gwarancyjnych objętych niniejszym regulaminem i anulowania  pierwotnie przyznanej gwarancji.

3. USŁUGI

Niniejsza rejestracja spowoduje rozszerzenie i przedłużenie standardowej gwarancji Brother o usługę naprawy/wymiany urządzenia na miejscu i przedłużenie ochrony gwarancyjnej Brother do 5 lat.

a. Naprawa/Wymiana na miejscu

 1. Usługa ta zastąpi standardową gwarancję Brother dla danego produktu firmy Brother. Rozszerzenie gwarancji obejmuje naprawę na miejscu u Klienta każdej usterki urządzenia, objętej standardową gwarancją firmy Brother w ciągu 5 lat od daty zakupu produktu. Zlokalizowanie usterek i ich naprawa w konkretnym zarejestrowanym produkcie firmy Brother jest ograniczone.
 2. W przypadku wadliwego działania urządzenia, użytkownik musi skontaktować się z oddziałem firmy Brother wymienionym w ulotce zawierającej standardową gwarancję firmy Brother lub zadzwonić do biura obsługi telefonicznej Brother działającego pod nr. telefonu: 801-333-803 lub 22 500 94 94. Jeśli naprawa usterki nie jest możliwa podczas wstępnych czynności diagnostycznych, to wówczas firma Brother rozpocznie procedurę naprawy lub wymiany na miejscu u Klienta. Decyzja o tym, czy należy dokonać naprawy, czy też wymiany należy do firmy Brother. Wymienione części zamienne lub urządzenia przechodzą na własność firmy Brother.
 3. W kontakcie telefonicznym może nastąpić wstępna kwalifikacji wady, natomiast dalsze badania zostaną przeprowadzone podczas wizyty technika.
 4. Naprawa gwarancyjna realizowana na miejscu u Klienta ograniczona jest wyłącznie do terytorium Polski.
 5. Klient umożliwi firmie Brother wywiązanie się z terminowego przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej. W przeciwnym razie, firma Brother jest zwolniona z dokonania naprawy gwarancyjnej.

Firma Brother odpowiada za usterki lub obniżone parametry jakościowe urządzenia, które są wyraźnie określone w gwarancji. Firma Brother nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych. Rekompensata za straty finansowe, np. za czas przestoju w produkcji nie przysługuje. Wszelkie inne zobowiązania są wyraźnie wyłączone w ramach obopólnego porozumienia.

Usługami, które nie wchodzą w zakres niniejszej umowy są: czyszczenie urządzenia, materiały eksploatacyjne oraz części zużywające się podczas normalnej eksploatacji. Personel autoryzowanego serwisu Brother będzie dokonywał napraw jedynie tych uszkodzeń, które są objęte standardową gwarancją Brother.

4. WYŁĄCZENIA

Z niniejszej gwarancji są wyraźnie wyłączone następujące elementy:

 • Materiały eksploatacyjne;
 • Parametry i funkcje oprogramowania, które nie zostały dostarczone przez firmę Brother;
 • Okresowe konserwacje i naprawy lub wymiana części z powodu ich normalnego zużycia w trakcie eksploatacji;
 • Uszkodzenia urządzenia lub obniżenie jakości druku, które jest spowodowane stosowaniem materiałów eksploatacyjnych, których jakość nie jest kontrolowana przez firmę Brother;
 • Uszkodzenia wynikające z nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania produktu. Korzystanie z urządzenia powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w Instrukcji Obsługi;
 • Wszelkie awarie, spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji wydanych przez firmę Brother, a odnoszących się do odpowiedniej procedury konserwacyjnej opracowanej dla danego typu urządzenia;
 • Instalacja lub używanie urządzenia niezgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, bezpieczeństwa lub przepisami prawa obowiązującymi na terytorium państwa, gdzie jest ono używane;
 • Uszkodzenia wynikające z napraw prowadzonych przez nieupoważniony personel serwisowy lub też przez samego użytkownika;
 • Uszkodzenia podczas transportu spowodowane niewystarczającym lub nieodpowiednim opakowaniem (sugerujemy zachowanie oryginalnego opakowania i wykorzystanie go w przypadku, gdyby urządzenie z jakiegokolwiek powodu musiało być transportowane);
 • Przypadkowe uszkodzenia oraz uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, zalaniem wodą, pożarem, nieodpowiednią wentylacją lub też spowodowane czynnikami znajdującymi się poza kontrolą firmy Brother.

5. KOSZTY

Jeśli w trakcie okresu gwarancyjnego niezbędne jest wykonanie naprawy, to firma Brother, pokryje wszelkie koszty wynikające z tej naprawy, a w szczególności koszty prac naprawczych, części zamiennych, które są niezbędne do przywrócenia właściwego działania urządzenia oraz, w zależności od rodzaju stosowanej gwarancji, koszty transportu urządzenia do i z autoryzowanego serwisu Brother. Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działalności biznesowej lub za konieczne odzyskiwanie danych Klienta, które ma związek z realizowaną naprawą.

6. ROSZCZENIA I EGZEKUCJA ROSZCZEŃ

Klient może wystąpić z roszczeniami gwarancyjnymi tylko po dostarczeniu oryginalnego dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej produktu. Pięcioletni okres gwarancji jest dobrowolną usługą oferowaną przez firmę Brother  na zakupione produkty firmy Brother i dotyczy produktu spełniającego warunki określone w pkt. 2. Jeśli produkt był używany do końca jego okresu eksploatacji, to wówczas okres gwarancji kończy się w momencie zakończenia tego okresu eksploatacji.

7. ZBYWALNOŚĆ GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie jest zbywalna.

8. WARUNKI OGÓLNE

Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa przysługujące Klientowi na podstawie obowiązujących przepisów, ani też nie ma wpływu na prawa wynikające z umowy zakupu/sprzedaży, jakie Klient posiada wobec sprzedawcy.

9. SĄD KOMPETENTNY DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Sądem kompetentnym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla klienta.

10. ZMIANY I POPRAWKI DO UMOWY GWARANCYJNEJ

Zmiany i poprawki muszą mieć formę pisemną.  Wprowadzone zmiany są skuteczne od dnia ich zakomunikowania na stronach internetowych firmy Brother, z tym zastrzeżeniem, iż wywołują one skutki prawne na przyszłość jedynie dla klientów rejestrujących zakupione urządzenia po zakomunikowaniu zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych już przez klientów, którzy dokonali rejestracji produktów przed zmianą regulaminu.

11.TWOJE PRAWA STATUTOWE

Konsumenci mają prawne (statutowe) prawa według obowiązujących przepisów krajowych dotyczących sprzedaży produktów konsumenckich. Niniejsza gwarancja jest udzielana dodatkowo oraz nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).

Zarejestruj urządzenie

Znaleziono pasujących produktów: 18

Rezultaty filtrowania

Łączność

Funkcje

Mono / kolor

DCPL8410CDW_main
DCP-L8410CDW

Kolorowe urządzenie laserowe Brother DCP-L8410CDW + druk dwustronny i praca w sieci bezprzewodowej

Profesjonalne kolorowe urządzenie laserowe typu "3 w 1"

 • Prędkość druku: do 31 stron na minutę w kolorze i trybie monochromatycznym
 • Prędkość skanowania: do 28 obrazów na minutę w kolorze i trybie monochromatycznym
 • Ekran dotykowy o przekątnej 9.3 cm
 • Podajnik papieru: 250 arkuszy
 • Interfejsy: USB, sieć bezprzewodowa oraz gigabitowa sieć przewodowa
 • W zestawie tonery o wydajności do 3 000 stron w czerni i do 1 800 stron w kolorach

Drukarka monochromatyczna Brother HL-L6400DW z wyróżnieniami
HL-L6400DW drukarka monochromatyczna

Szybka drukarka monochromatyczna dla grup roboczych

Szybka drukarka monochromatyczna dla grup roboczych

 • Prędkość druku do 50str./min.
 • Podajnik papieru o pojemności 520 arkuszy
 • Wbudowane interfejsy: USB, sieci bezprzewodowej, sieci przewodowej
 • Obsługiwane tonery o wydajności do 20.000 stron (w zestawie toner o wydajności do 12.000 stron)
 • Odbiornik z możliwością sortowania (opcjonalnie)

hll8260cdw_main
HL-L8260CDW

Kolorowa drukarka laserowa HL-L8260CDW

Prosta i łatwa w obsłudze kompaktowa drukarka kolorowa, pracująca w sieci bezprzewodowej

 • Prędkość druku do 31 stron na minutę w kolorze i w trybie monochromatycznym
 • Automatyczne dwustronne drukowanie
 • Podajnik papieru na 250 arkuszy
 • Interfejsy: USB, sieć bezprzewodowa oraz gigabitowa sieć przewodowa
 • iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple Airprint
 • W zestawie tonery o wydajności do 3000 stron w czerni oraz do 1800 stron w kolorze

HL-L8360CDW

Kolorowe urządzenie laserowe Brother HL-L8360CDW

Kompaktowa kolorowa drukarka laserowa z interfejsem sieci bezprzewodowej i intuicyjnymi funkcjami bezpieczeństwa

 • Prędkość druku do 31 stron na minutę w kolorze i w trybie monochromatycznym
 • Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 6.8 cm
 • Standardowy podajnik papieru o pojemności do 300 arkuszy
 • Interfejsy: USB, sieć bezprzewodowa oraz gigabitowa sieć przewodowa
 • iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple Airprint
 • W zestawie tonery o wydajności do 3 000 stron w czerni oraz do 1 800 w kolorach

hll9310cdw_main
HL-L9310CDW

Kolorowe urządzenie laserowe Brother HL-L9310CDW + druk dwustronny oraz praca w sieci bezprzewodowej

Profesjonalna kolorowa drukarka laserowa

 • Prędkość druku do 31 stron na minutę w kolorze oraz trybie monochromatycznym
 • Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 6.8 cm
 • Standardowy podajnik papieru o pojemności do 250 arkuszy
 • Interfejsy: USB, sieć bezprzewodowa oraz gigabitowa sieć przewodowa
 • NFC (do drukowania z urządzeń mobilnych i uwierzytelniania przy użyciu karty)
 • W zestawie tonery o wydajności do 6 500 stron w czerni i kolorze

MFC-L8690CDW

Kolorowa drukarka laserowa

Profesjonalne kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne do zastosowań biznesowych

 • Prędkość druku do 31 stron na minutę
 • Prędkość skanowania do 28(56) obrazów na minutę w kolorze i trybie monochromatycznym
 • Ekran dotykowy o przekątnej 9,3 cm
 • Standardowa pojemność papieru do 300 arkuszy
 • Interfejsy: USB, sieć bezprzewodowa oraz gigabitowa sieć przewodowa
 • W zestawie toner do 3 000 stron w czerni oraz do 1 800 stron w kolorach